Puolustusvoimien siirtyminen aluejärjestelmään 1930-luvulla

Kirjoittajat

  • Reino Arimo

Avainsanat:

Puolustusvoimat, aluejärjestelmä, 1930-luku

Abstrakti

Ensimmäisiä aloitteita käsittelevässä luvussa todetaan, että " Jo 1920-luvun alkupuolella tehtiin ensimmäiset aloitteet puolustusvoimien siirtymiseksi puhtaasta kaaderijärjestelmästä aluejärjestelmään. Tekijä oli ilmeisestikin Yliesikuntaan 15. 3. 23 tullut majuri Leonard Grandell." Luvussa tarkastellaan tarkemmin esitysten sisältöä ja käsittelyä. Toisessa luvussa tarkastellaan everstiluutnantti A. F. Airon puolustusministeriön määräyksestä tekemää aluejärjestelmätutkimusta, joka valmistui 30.10.1929. Tutkimuksen sisällöstä esitellään tarkemmin ehdotus sodan ajan ja rauhan ajan puolustusvoimiksi. Lisäksi käsitellään majuri Brücknerin ja Yleisesikunnan suunnitelmasta puolustusministeriön pyynnöstä antamat lausunnot sekä "uudestijärjestelytoimikunnan" asettamista syyskuussa 1930.
Kolmannessa luvussa, "Yleisesikunnan suunnitelma aluejärjestelmäksi", todetaan, että " Vuoden 1931 alkupuolella valmistui Yleisesikunnassa laaja muistio "maavoimien uudestijärjestely", 116 sivua ja kaksi kirjaa liitteitä. " Luvussa tarkastellaan yleisesti muistion eri osien sisältöä, raja-armeijakunnan kokoonpanoa ja tehtäviä, aluejärjestöä ja liikekannallepanoa sekä muistion esitystä siirtymisestä uuteen aluejärjestelmään. Lisäksi siinä esitellään yksityiskohtaisesti suojajoukkojen ja kenttäarmeijan kokoonpano, puolustusneuvoston lausunto ja tykistön tarkastajan, kenraali V. P. Nenosen kielteinen kanta. Neljäs luku käsittelee aluejärjestelmään siirtymisen valmistelua ja viimeinen luku maavoimien uudelleenjärjestelyä kokoonpanoineen, johtosuhteineen ja sijoituspaikkakuntineen.

ISBN: 951-99871-3-4

Tiedostolataukset

Julkaistu

1987-01-01

Viittaaminen

Arimo, R. (1987). Puolustusvoimien siirtyminen aluejärjestelmään 1930-luvulla. Tiede ja ase, 45(45), 85–119. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47691

Numero

Osasto

Artikkelit