Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan vaikutus maan presidentin asemaan toisen maailmansodan jälkeen

Kirjoittajat

  • Pekka Sivonen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Yhdysvallat, turvallisuuspolitiikka, presidentti

Abstrakti

Artikkelin alussa luodaan ikään kuin johdantona katsaus Yhdysvaltojen kansainvälisen roolin ja strategisen kulutuurin muutokseen ja hahmotellaan artikkelin sisältöä. "Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten Yhdysvaltain kylmän sodan järjestelmän aikainen turvallisuuspolitiikka vaikutti maan presidentin poliittisen valta-aseman kehitykseen. Ensin käydään läpi presidentin valta-asemaa ja häneen kohdistettuja rooli odotuksia. Tämän jälkeen tarkastelun kohteeksi otetaan presidentin kansansuosioon vaikuttaneet turvallisuuspoliittiset tekijät ja turvallisuuspolitiikan rooli presidentinvaaleissa. Tarkastelu aloitetaan kolmen ulottuvuuden läpikäynnillä. Ensin käydään läpi presidentin/ehdokkaan mahdollisuuksia ohjailla yleistä mielipidettä, kuten myös mielialojen vaikutusta päätännän vaihtoehtoja rajoittavana tekijänä.
Seuraavaksi paikannetaan äänestäjien asennerakenteiden ja amerikkalaisen mielipideilmaston välityksellä ilmeneviä pitkäaikaisvaikutuksia. Kolmanneksi hahmotetaan sitä tapaa, jolla turvallisuuspolitiikka on muokannut suoranaista poliittisen vallan jakautumista. Artikkelin lopussa todetaan, että " Kuluvana vuonna Yhdysvalloissa käydään ensimmäiset kylmän sodan järjestelmän päättymisen jälkeiset presidentinvaalit. Monet tässä artikkelissa kuvatut turvallisuuspolitiikan vaikutukset kampanjointiin ja ehdokkaiden arvioimiseen ovat edelleen läsnä, mutta monet tekijät ovat myös muuttuneet."

ISBN: 951-96314-3-7

Tiedostolataukset

Julkaistu

1992-01-01

Viittaaminen

Sivonen, P. (1992). Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan vaikutus maan presidentin asemaan toisen maailmansodan jälkeen. Tiede ja ase, 50(50), 16–45. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47739

Numero

Osasto

Artikkelit