Tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa

Kirjoittajat

  • Pekka Sivonen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Maanpuolustuskorkeakoulu, tutkimus

Abstrakti

Artikkelin alkusanoissa todetaan Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen määrittämä tutkimusvelvoite. "Tutkimusta ei kuitenkaan tehdä minkään yleisen "sotatieteen" alalla, vaan sotatieteiden piiriin kuuluvilla tutkimus aloilla. Nämä ovat edustettuina Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksilla, jotka on perustettu tutkimusalapohjaisesti. Tutkimustoiminnassaan Maanpuolustuskorkeakoulu luonnollisesti keskittyy erityisosaamisensa alueille. Puolustusvoimissa harjoitettavan tutkimuksen aloista Maanpuolustuskorkeakoulusta puuttuu vain sotilaslääketieteellinen tutkimus."
Artikkelissa esitellään tutkimuksen kohteena olevat kuusi tieteenalaa ja tarkastellaan Maanpuolustuskorkeakoulun kehitystä tiedekorkeakouluksi, tutkimuksen kehittämiskohteita sekä sotatieteellisen tiedeyhteisön toimintatapoja.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1998-01-01

Viittaaminen

Sivonen, P. (1998). Tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tiede Ja Ase, 56(56), 176–185. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47811

Numero

Osasto

Artikkelit