Geopolitiikka - perusta Venäjän aatteelle

Kirjoittajat

  • Alpo Juntunen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Venäjä, geopolitiikka

Abstrakti

Artikkelin johdannossa tarkastellaan Venäjän muutosta ja sen eri vaiheita vuodesta 1985 lähtien. Kirjoittajan mukaan "ulospääsyä poliittisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta umpikujasta lähdettiin etsimään geopolitiikan avulla". Artikkelin tavoitteena "on tarkastella tekijöitä, jotka nostivat geopolitiikan muotitieteeksi, venäläisen geopolitiikan perusteita, filosofiaa, tavoitteita, saavutuksia sekä tämän hetkistä tilaa." Geopolitiikan sovellutukset on laajuudesta johtuen rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Ensimmäinen luku, "Geopolitiikka imperialismin palveluksessa", tarkastelee geopolitiikan tehtäviä ja tavoitteita sekä historiallisesta että ajankohtaisesta näkökulmasta.
Toinen luku käsittelee neuvostogeopolitiikkaa, toden muun muassa, että " Vaikka geopolitiikka oli tuomittu porvarillisena ja imperialistisena tieteenä, Neuvostoliitto hyödynsi sitä monipuolisesti." Seuraavassa luvussa käsitellään Venäjän pyrkimyksiä löytää valtion kehityksen suuntaa ja sille perusteita. Neljäs luku selvittelee, miten tiedemiehet toivat geopolitiikan tieteelliselle tasolle ja määrittelivät geopolitiikan käsitteistöä. Viidennessä ja laajimmassa luvussa tarkastellaan erilaisia tutkimuksia ja niiden pohjalta aikaansaatuja "ohjeita ja suuntia isänmaalle" geopolitiikan näkökulmasta. Luvussa tarkastellaan muun muassa K. E. Sorokinin ja Aleksandr Duginin geopolitiikan teorioita sekä V. I. Krivohizhan ajatuksia Venäjän suhteista muuhun maailmaan. Viimeisessä luvussa esitellään kirjoittajan päätelmät Venäjän geopolitiikan keskeisistä ideologisista käsitteistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2000-01-01

Viittaaminen

Juntunen, A. (2000). Geopolitiikka - perusta Venäjän aatteelle. Tiede Ja Ase, 58(58), 85–112. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47831

Numero

Osasto

Artikkelit