Verkostopuolustuksen johtaminen - tietovirtojen näkökulma itsesynkronoitumiseen

Kirjoittajat

  • Tuija Kuusisto
  • Rauno Kuusisto

Avainsanat:

Verkostopuolustus, tietovirrat, itsesynkronoituminen

Abstrakti

Artikkelin johdannossa todetaan, että "Sotilaallinen johtaminen on parhaillaan voimakkaasti muuttumassa komentajien, sotilasjoukkojen, yhteistyöviranomaisten ja erilaisten intressiryhmien sekä tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja järjestelmien sekä tietovirtojen muodostamassa kokonaisuudessa. Johtamisen muuttumista sekä edellyttää että mahdollistaa viranomaisten väliseen yhteistoimintaan kohdistuvat vaatimukset, sotilasjoukkojen erikoistuminen ja tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien monipuolistuminen."
Kirjoittajien mukaan "Verkostopuolustus määriteltiin tämän artikkelin kirjoittamisen käynnistäneessä tutkimussuunnitelmassa seuraavasti: "Verkostopuolustus on alueellisen puolustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä käsite, joka kuvaa kokonaismaanpuolustuksen, alueellisen taistelun ja tehtävätaktiikan toteuttamista yhteiskäyttöisiä tietoja ja tietoverkkoja laajasti hyödyntäen." Lisäksi johdannon mukaan "Itsesynkronoituminen sotilaallisessa ympäristössä liittyy johtamisen keskittämiseen ja hajauttamiseen. Johdannossa mukaan tutkimuskysymys on: Mikä on tietovirtojen hallinnan näkökulma verkostopuolustuksen johtamiseen?" Toisessa luvussa tarkastellaan verkostopuolustuksen johtamisen systeemiä tietovirtojen hallinnan näkökulmasta. Seuraava luku käsittelee synkronoitumista, johtamista, tehtävätaktiikkaa ja itsesynkronoitumista. Johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että "Itsesynkronoituminen tarkoittaa sitä että yksikkö ja yksilö ymmärtävät itsenäisesti miten toimia ja ajoittaa toiminta oikein kokonaistilanteessa ("pelisilmä")."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Kuusisto, T., & Kuusisto, R. (2006). Verkostopuolustuksen johtaminen - tietovirtojen näkökulma itsesynkronoitumiseen. Tiede Ja Ase, 64(64), 37–56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47915

Numero

Osasto

Artikkelit