Monikansallisten ja kansallisten suorituskykyjen kehittäminen Multinational Experiment-kehittämisharjoituksessa

Kirjoittajat

  • Pekka Toveri Puolustusvoimat
  • Kim Jäämeri Puolustusvoimat
  • Auvo Viita-aho Puolustusvoimat

Avainsanat:

Suorituskyvyn kehittäminen, MNE -kehittämisharjoitus

Abstrakti

"Multinational Experiment (MNE) on sarja monikansallisia kehittämisharjoituksia, joissa kehitetään Yhdysvaltojen asevoimien Joint Forces Commandin (JFCOM) johdolla yhteisiä sodankäynti- ja kriisinhallintakykyjä. Kehittämistyössä on yhä enemmän korostunut sekä viranomaisyhteistyö, että yhteistyö kansainvälisten järjestöjen ja vapaaehtoisten avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Tässä artikkelissa esitellään Suomen osallistumista MNE -kehittämisharjoituksiin."
Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan US JFCOM:n tehtäviä ja Suomen yhteistyötä johtoportaan kanssa. JFCOM:n komentajan tarjoukseen perustuen, puolustusvoimien ensimmäinen yhteysupseeri aloitti tehtävänsä kesällä 2003. Seuraavissa luvuissa esitellään järjestettyjä kokeiluharjoituksia, niiden tavoitteita, suunnittelua ja valmisteluja sekä niistä saatuja kansallisia oppeja. Loppusanoissa todetaan muun muassa, että " Puolustusvoimien kannalta yhteistyö JFCOM:n kanssa on osoittautunut hyvin hedelmälliseksi. Koska yhteistyö perustuu kahdenväliseen sopimukseen, on Suomella paremmat mahdollisuudet tiedon vaihtoon ja yhteistoimintaan kuin esimerkiksi NATO:n kumppanimaana."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Toveri, P., Jäämeri, K., & Viita-aho, A. (2006). Monikansallisten ja kansallisten suorituskykyjen kehittäminen Multinational Experiment-kehittämisharjoituksessa. Tiede Ja Ase, 64(64), 186–195. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47926

Numero

Osasto

Artikkelit