"Saamani kuva on masentava" - näkemyksiä suomalaisten sotapäiväkirjojen lähdearvosta, käytöstä ja säilyttämisestä

Kirjoittajat

  • Pasi Tuunainen Joensuun Yliopisto

Avainsanat:

Sotapäiväkirja, lähdearvo, säilyttäminen

Abstrakti

Kirjoittaja esittelee artikkelinsa alussa kahden tunnetun evp-upseerin ristiriitaisia ajatuksia sotapäiväkirjoista sotahistoriallisen tutkimuksen lähdemateriaalina. "Tässä artikkelissa selvitetään, kumpi tunnettu kenraaliluutnantti näyttäisi olevan oikeassa. Saadaksemme vastauksen tuohon kysymykseen meidän on tarkasteltava sotapäiväkirjoja lähdekriittisesti. Niitä arvioidaan pätevyyden, luotettavuuden ja edustavuuden kannalta. Samalla artikkelissa pohditaan niitä rajoja, joiden puitteissa sotapäiväkirjat ovat tutkijoille käyttökelpoisia lähteinä, sekä tehdään käytännönläheisiä havaintoja sotapäiväkirjojen lähdearvosta, tulkinnasta ja tallettamisesta. Lopuksi sivutaan lyhyesti nykytilannetta ja sotapäiväkirjojen tulevaisuutta sekä kommentoidaan sotapäiväkirjojen
antia johtamiselle."
Ensimmäisissä luvuissa selvitetään mikä on sotapäiväkirja sekä niiden säilyttämistä Sota-arkistossa. Kolmannessa luvussa käsitellään sotapäiväkirjan laatijan taustoja, kompetenssia ja niiden huomioon ottamista sotapäiväkirjoja tulkittaessa. Seuraavaksi tuodaan esille sotapäiväkirjan pito-ohjeet ja sen jälkeen tarkastellaan mikä oli todellinen käytäntö sotapäiväkirjojen pitämisessä. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan sisällöllisiä puutteita, sotapäiväkirjojen luotettavuutta, niiden vääristelyä sekä niiden pitämisen valvontaa. Viimeisissä luvuissa esitellään havaintoja sotapäiväkirjojen tulkinnasta ja käytöstä suomalaisessa historiantutkimuksessa. Lopuksi todetaan muun muassa, että " Näin ollen yksinomaan sotapäiväkirjoihin nojaavien tutkimusten arvo voidaan monissa tapauksissa helposti asettaa kyseenalaiseksi." Lisäksi tarkastellaan sotapäiväkirjan pitämisen merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä.
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Tuunainen, P. (2006). "Saamani kuva on masentava" - näkemyksiä suomalaisten sotapäiväkirjojen lähdearvosta, käytöstä ja säilyttämisestä. Tiede Ja Ase, 64(64), 196–220. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47927

Numero

Osasto

Artikkelit