Kansalliset turvallisuusstrategiat ja upseerien uudet osaamisvaatimukset

Kirjoittajat

  • Aleksi Leskinen Puolustusvoimat
  • Jami Virta Puolustusvoimat

Avainsanat:

Turvallisuusstrategia, upseeri, osaamisvaatimus

Abstrakti

Artikkelin johdannon mukaan "Suomen turvallisuuteen ovat perinteisesti vaikuttaneet Venäjän ja eri aikakausien keskeisten läntisten suurvaltojen suhteet. Kylmän sodan jälkeinen ensimmäinen vuosikymmen muokkasi Suomen toimintaympäristöä globaalimpaan suuntaan, jolloin sotilaallisten uhkien vähentyessä niin sanottujen uusien uhkien merkitys korostui. Kansainvälistyminen ja yhteiset kansainväliset esimerkiksi taloudellisia tavoitteita koskevat intressit ovat vahvistaneet Suomen turvallisuutta." Kirjoittajien mukaan "Artikkelin lähestymistapa on käsitteellinen ja opetuksellinen; sotilasjohtamisen näkökulmasta pyritään ennakoimaan haasteita, joita turvallisuus ja johtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä kohtaavat."
Ensimmäisissä luvuissa käsitellään turvallisuusstrategioita, turvallisuuden käsitettä sekä sen näkökulmasidonnaisuutta. Seuraavissa luvuissa määritellään puolustusvoimien turvallisuus ja johtamisen kokonaisuus siihen liittyen sekä turvallisuusjohtaminen sotilasjohtamisen puitteissa. Loppusanoissa todetaan muun muassa, että " Opetuksen lähtökohtana on siis kehittää opiskelijoiden valmiutta ymmärtää turvallisuuden maailmaa ja siihen sisältyvää epävarmuutta."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Leskinen, A., & Virta, J. (2006). Kansalliset turvallisuusstrategiat ja upseerien uudet osaamisvaatimukset. Tiede Ja Ase, 64(64), 221–235. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47928

Numero

Osasto

Artikkelit