KOILLISVÄYLÄ - ARKTINEN UNELMA

  • Alpo Juntunen Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos
Avainsanat: pohjoinen meritie, liikenneyhteydet, Suomi, Venäjä, geopolitiikka, strategia, The Northern Sea Route, transport communications, Finland, Russia, geopolitics, strategy

Abstrakti

Koillisväylä eli pohjoinen meritie Euroopasta Euraasian mantereen pohjoispuolitse Kaukoitään on ollut merenkulkijoiden haaveena 1500-luvulta alkaen. Vaikeat luonnonolosuhteet ovat kuitenkin estäneet unelman toteutumisen. Venäjälle pohjoinen Jäämeri ja liikenne siellä ovat strategisia asioita. Suomessa alettiin puhua 1990-luvulla ”pohjoisesta ulottuvuudesta”, joka konkretisoitui ”Suomen arktisessa strategiassa” 2013. Suomen ja Venäjän arktisilla strategioilla on merkittävä periaatteellinen ero. Suomen strategia tarkastelee kysymystä kaupallisesti ja kansainvälisen yhteistyön kannalta. Venäjän vastaava strategia on kansallinen ja kansainvälisyys nähdään pelkästään siten kuinka se voisi hyödyttää Venäjää. Abstract The Northern Sea Route from the Western Europe through the Arctic Ocean to the Far East has been a dream of seamen from the 16th century. The very difficult natural conditions have been the main barrier for to realization of those dreams. From the Russian point of view the Arctic Ocean and the arctic transport are strategic issues. In Finland in the 1990s developed the idea of the ”northern dimension”, a particular version of which is the ”Arctic Strategy of Finland 2013”. Between Finnish and Russian Arctic strategies there is a fundamental difference. Finnish strategy focuses on the international side of the issue and involves the interaction with foreign policy. Russian strategy accepts national and also international participation as far as it serves her needs as a superpower.

Kirjoittajan esittely

Alpo Juntunen, Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos
Professori, emeritus
Julkaistu
2015-05-01
Viittaaminen
Juntunen, A. (2015). KOILLISVÄYLÄ - ARKTINEN UNELMA. Tiede Ja Ase, 72(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/50145
Osasto
Artikkelit