MUUTTUVAT PUOLUSTUSVOIMAT – MUUTTUMATON SOTILUUS?

Kirjoittajat

  • Juha Mäkinen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

sotiluus, sotilastoiminta

Abstrakti

Puolustusvoimien muutos tai muuttumattomuus liittyy väistämättä sotiluuden ja sotilaiden identiteetin muutokseen. Toisaalta sotiluuden, kuten toimijuudenkin, muutos asemoituu yhteiskunnallisiin merkitysyhteyksiinsä vaikka emme sitä sotilaina aina välttämättä toivoisikaan. Edelleen sotiluus muuttuu ajan myötä eli historiallisesti, kuten osin saatamme vierastaa ja jopa pelätä. Onneksemme voimme koulutuksen ja kasvatuksen keinoin hyödyntää historiattomia mallintavia kokonaisuuksia, jottei sotilaiden identiteetti aivan rapautuisi tänä postmodernina aikana. Sotiluuden muutosta on tarpeen kokemuspohjaisesti jäsentää, kuten tässä artikkelissa tehdään. Toisaalta kokemuspohjaisen pohdinnan tasapainottajaksi ja kokonaisvaltaistajaksi tarvitaan myös teoriaa ja filosofista tutkimusta. Tässä artikkelissa peilaan neljän vuosikymmenen aikaisia sotilaskokemuksiani lähinnä kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaan, Charles Taylorin filosofiseen ihmistutkimukseen, Charles Moskosin teesiin postmoderneista asevoimista ja Bart Victorin sekä Andrew Boyntonin teesiin organisaatioiden kehityspolusta.

Kirjoittajan esittely

Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kirjoittaja on sotilaspedagogiikan professori Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-12-20

Viittaaminen

Mäkinen, J. (2012). MUUTTUVAT PUOLUSTUSVOIMAT – MUUTTUMATON SOTILUUS?. Tiede Ja Ase, 69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7468

Numero

Osasto

Artikkelit