ASEVELVOLLISUUS YHTEISKUNNALLISISSA MERKITYSYHTEYKSISSÄÄN

  • Juha Mäkinen Maanpuolustuskorkeakoulu
Avainsanat: asevelvollisuus

Abstrakti

Asevelvollisuus herättää usein suuria tunteita, mutta harvemmin sitä pohditaan analyyttisesti, kokonaisvaltaisesti ja yhteiskunnallisesti. Ajassamme keskinäisriippuvaisuuksista paljon puhutaan ja kirjoitetaan mutta useimmiten ne jäävät hahmottamatta ja mallintamatta. Tässä artikkelissa esitellään monitieteistä tutkimusasetelmaa ja tutkimusta, jossa yleisen asevelvollisuuden järjestelyt mallinnetaan ja asemoidaan osaksi Suomen koulutusjärjestelmää. Vielä tässä artikkelissa ei niinkään esitellä valmiita empiirisen tutkimuksen tuloksia vaan ennemminkin sitä verkostotutkimuksellista prosessia, jonka avulla pyritään tulevaisuusorientoituneesti kehittämään esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden käytäntöjä. Väitän, että tässä kehittämisessä ei voida edetä vain osaoptimoiden eli esimerkiksi yksinomaan varusmiespalvelusta kehittämällä. Muitakin vaihtoehtoisia palvelusmuotoja tulee kehittää. Tämä siksi että näkemyksemme mukaan jatkossakin koko Suomea ja kaikkia kansalaisia tulee puolustaa ja tähän työhön tarvitaan jokaista kansalaista mukaan.

Kirjoittajan esittely

Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Kirjoittaja on Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen professori
Julkaistu
2013-04-30
Viittaaminen
Mäkinen, J. (2013). ASEVELVOLLISUUS YHTEISKUNNALLISISSA MERKITYSYHTEYKSISSÄÄN. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7986
Osasto
Artikkelit