PÄÄLLIKKÖ ON PÄÄKOULUTTAJA?

Kirjoittajat

  • Juha Tuominen Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Avainsanat:

sotilaspedagogiikka, työyhteisön johtaminen

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee perusyksikön päällikön tärkeimmän tehtävän, yksikkönsä koulutuksen johtamisen toteutumista. Artikkeli kysyy, onko päällikkö yksikkönsä pääkouluttaja vai meneekö hänen aikansa hallinnon pyörittämiseen. Artikkelissa analysoidaan erään perusyksikön päällikön asemaa työyhteisönsä sosiaalisissa verkostoissa sekä päällikön sijoittumista työyhteisönsä koulutuksen ja hallinnon verkostoihin. Pääkouluttajana oleminen tulisi olla myös jatkossa päällikön tärkein tehtävä siten, että hän johtaa yksikkönsä oppimisen kokonaisuutta toimien työyhteisönsä pedagogisena johtajana.

Kirjoittajan esittely

Juha Tuominen, Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Kirjoittaja on kapteeni ja palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-04-30

Viittaaminen

Tuominen, J. (2013). PÄÄLLIKKÖ ON PÄÄKOULUTTAJA?. Tiede ja ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7990

Numero

Osasto

Artikkelit