”SOTIEMME KOKEMUKSET OSOITTAVAT” – SOTATIETEELLINEN SEURA YLEISESIKUNTAUPSEEREIDEN KESKUSTELUFOORUMINA

  • Mikko Karjalainen Kansallisarkisto
Avainsanat: sotakokemukset, Sotatieteellinen seura

Abstrakti

Tutkimus sotakokemusten hyödyntämisestä on ollut sangen vähäistä. Artikkelissa tarkastellaan talvi- ja jatkosodan sotakokemuksia case-tyyppisesti. Miten sotakokemuksia käsiteltiin ja mitä oppia niistä pyrittiin saamaan Suomen Sotatieteellisen seuran kuukausikokouksissa kymmenen vuoden ajanjaksolla 1948–1957. Sotatieteellisen seuran kuukausikokoukset muodostivat pienen foorumin, jossa niin palveluksessa olleet kuin reserviin siirtyneet yleisesikuntaupseerit saattoivat käydä läpi sodan kokemuksia puolustusvoimien kehittämisen näkökulmasta. Kommentoijina esitelmätilaisuuksissa esiintyi ylintä sodanjohtoa. Paikalla oli kokouksesta toiseen useita sodan ajan keskeisimpiä kenraaleita, jotka pöytäkirjojen mukaan toivat omat näkemyksensä hyvin avoimesti esiin. Sodan käyneillä johtajilla oli hyvin realistinen kuva niistä uhkatekijöistä, joita Suomella ja Suomen puolustusvoimilla sodanjälkeisessä tilanteessa oli. Realistinen oli myös kuva siitä, mitä sodan aikaisista kokemuksista oli saatavissa irti. Kokouksissa käsiteltyjä sotakokemuksia analysoimalla yleisesikuntaupseerit saivat työkaluja ammattitaitonsa kehittämiseen.

Kirjoittajan esittely

Mikko Karjalainen, Kansallisarkisto
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kehittämispäällikkö Kansallisarkistossa
Julkaistu
2013-04-30
Viittaaminen
Karjalainen, M. (2013). ”SOTIEMME KOKEMUKSET OSOITTAVAT” – SOTATIETEELLINEN SEURA YLEISESIKUNTAUPSEEREIDEN KESKUSTELUFOORUMINA. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/8081
Osasto
Artikkelit