”SOTIEMME KOKEMUKSET OSOITTAVAT” – SOTATIETEELLINEN SEURA YLEISESIKUNTAUPSEEREIDEN KESKUSTELUFOORUMINA

Kirjoittajat

  • Mikko Karjalainen Kansallisarkisto

Avainsanat:

sotakokemukset, Sotatieteellinen seura

Abstrakti

Tutkimus sotakokemusten hyödyntämisestä on ollut sangen vähäistä. Artikkelissa tarkastellaan talvi- ja jatkosodan sotakokemuksia case-tyyppisesti. Miten sotakokemuksia käsiteltiin ja mitä oppia niistä pyrittiin saamaan Suomen Sotatieteellisen seuran kuukausikokouksissa kymmenen vuoden ajanjaksolla 1948–1957. Sotatieteellisen seuran kuukausikokoukset muodostivat pienen foorumin, jossa niin palveluksessa olleet kuin reserviin siirtyneet yleisesikuntaupseerit saattoivat käydä läpi sodan kokemuksia puolustusvoimien kehittämisen näkökulmasta. Kommentoijina esitelmätilaisuuksissa esiintyi ylintä sodanjohtoa. Paikalla oli kokouksesta toiseen useita sodan ajan keskeisimpiä kenraaleita, jotka pöytäkirjojen mukaan toivat omat näkemyksensä hyvin avoimesti esiin. Sodan käyneillä johtajilla oli hyvin realistinen kuva niistä uhkatekijöistä, joita Suomella ja Suomen puolustusvoimilla sodanjälkeisessä tilanteessa oli. Realistinen oli myös kuva siitä, mitä sodan aikaisista kokemuksista oli saatavissa irti. Kokouksissa käsiteltyjä sotakokemuksia analysoimalla yleisesikuntaupseerit saivat työkaluja ammattitaitonsa kehittämiseen.

Kirjoittajan esittely

Mikko Karjalainen, Kansallisarkisto

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kehittämispäällikkö Kansallisarkistossa

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-04-30

Viittaaminen

Karjalainen, M. (2013). ”SOTIEMME KOKEMUKSET OSOITTAVAT” – SOTATIETEELLINEN SEURA YLEISESIKUNTAUPSEEREIDEN KESKUSTELUFOORUMINA. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/8081

Numero

Osasto

Artikkelit