Tietoa julkaisusta

Teologinen Aikakauskirja on Suomen johtava kaikki teologian ja uskonnontutkimuksen osa-alueet kattava tieteellinen aikakauskirja. Sen päätarkoitus on julkaista suomen- ja ruotsinkielistä teologista tutkimusta. Lehti julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sekä katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Teologinen Aikakauskirja ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sähköinen lehtiarkisto on avoin kaikille 12 kuukauden viiveellä (embargo). Teologisen Julkaisuseuran jäsenillä on välitön pääsy kaikkiin julkaisuihin heti niiden ilmestyttyä. Jäsenyys sisältää lehden kotiin postitettuna sekä tunnukset sähköiseen arkistoon. Jäsenillä on mahdollisuus myös tilata lehti vain sähköisenä versiona. Liity Teologisen Julkaisuseuran jäseneksi osoitteessa www.tatt.fi/tilaajille.

Vuodesta 2019 lähtien vertaisarvioidut artikkelit on merkitty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksella ja lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käyttäjälle asetettuja ehtoja. Teologinen Aikakauskirja on luokitettu Julkaisufoorumissa korkeimmalle mahdolliselle tasolle, jonka kotimaisilla kielillä julkaiseva aikakauskirja voi saada (johtava taso 2).

Teologista Aikakauskirjaa julkaisee Teologinen Julkaisuseura ry. Sen toimitusneuvostoon kuuluu tieteentekijöitä Suomen eri korkeakouluista. Lehti on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.