Opettamiseen, ei palvontaan

Martin Chemnitzin Nikean II kirkolliskokouksen kritiikki

Kirjoittajat

  • Andreas Bergman Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Martin Chemnitz, kuvateologia, kuvien kunnioittaminen, ekumenia, Nikean II kirkolliskokous

Abstrakti

Martin Chemnitzin Examen Concilii Tridentini kritisoi Nikean II kirkolliskokouksen opetusta kuvista ja niiden kunnioittamisesta. Chemnitzin mukaan kuvia voidaan käyttää kirkossa opetustarkoituksessa, mutta hän torjuu jyrkästi Nikean II kirkolliskokouksen opetuksen kuvien kunnioittamisesta. Tässä artikkelissa paneudutaan erityisesti argumentaatio- ja oletusanalyysin keinoin siihen, millaisia argumentteja Chemnitz esittää kuvien kunnioittamista vastaan sekä mitkä teologiset taustaoletukset selittävät Chemnitzin argumentaatiota. Chemnitzin argumentaation analyysi paljastaa, että hänen kuvien kunnioittamisen kritiikkinsä nousee historiallisten näkökohtien lisäksi hänelle ominaisesta raamattukäsityksestä, jota valtaosa luterilaisista ei enää allekirjoita. Niinpä artikkeli antaa nykypäivän luterilaisille aihetta pohtia niin ekumeeniseen lähentymisen
kuin luterilaisen spiritualiteetin rikastuttamisen mahdollisuuksia kuvien kunnioittamisen osalta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-15

Numero

Osasto

Artikkeleita