Lauri Pitkänen, Jouko Alapartanen, Petri Hiltunen, Lea Kaulanen, and Elsa-Maria Kaulanen: The Night’s Edge – Old Lapland Tales

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33356/temenos.95695

Downloads

Published

2020-06-15

How to Cite

Joy, F. (2020). Lauri Pitkänen, Jouko Alapartanen, Petri Hiltunen, Lea Kaulanen, and Elsa-Maria Kaulanen: The Night’s Edge – Old Lapland Tales. Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion, 56(1), 150–152. https://doi.org/10.33356/temenos.95695