Tietoa julkaisusta

Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

Yhteiskuntapolitiikka julkaisee vertaisarvioituja, yhteiskuntapoliittisesti merkityksellisiä ja empiirisiä tutkimusartikkeleita. Julkaistavaksi hyväksytään eri tieteenalojen yhteiskuntapoliittisesti kiinnostavia juttuja, mutta muodollisesti tutkimusartikkeleiden toivotaan seuraavaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen raportointitapaa. Lehden JUFO-luokitus on 2.

YP:n julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.