Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty arvioitavaksi toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on Microsoft Word- RTF- tai OpenOffice-tiedostomuodossa.
  • Käsikirjoitus noudattaa kaikilta osiltaan annettuja kirjoittajanohjeita: ks. https://www.yplehti.fi/ohjeita-kirjoittajalle/

    Lisätietoja saa tarvittaessa toimituksesta.
  • Kirjoittajalla on täydellinen tekijänoikeus käsikirjoituksessa käytettyyn kuva-, taulukko- yms. aineistoon tai aineiston käyttöön on hankittu julkaisuoikeus.

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeet kirjoittajalle löytyvät osoitteesta https://www.yplehti.fi/ohjeita-kirjoittajalle/

Artikkelit

Artikkelit-osastossa julkaistavien tekstien tulee perustua vankkaan konkreettiseen tutkimukseen, joka on tuottanut uutta tietoa. Artikkelien taso kontrolloidaan referee-menettelyllä.

Artikkelin pituus on enintään 5 000 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia artikkelista lyhyt, enintään 300 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä English summarya varten. Myös artikkelin otsikon tulee olla tiivistelmässä englanninkielinen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset, -menetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät. Tiivistelmään tulee sisällyttää englanninkieliset avainsanat (keywords). Toimitus käyttää kaikki tekstit kielentarkistuksessa.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.