Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty arvioitavaksi toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitus noudattaa kaikilta osiltaan annettuja kirjoittajanohjeita: ks. www.yplehti.fi -> Käsikirjoitukset
  • Kirjoittajalla on täydellinen tekijänoikeus käsikirjoituksessa käytettyyn kuva-, taulukko- yms. aineistoon tai aineiston käyttöön on hankittu julkaisuoikeus.
  • Käsikirjoitustiedosto on Microsoft Word-, rtf- tai OpenOffice-tiedostomuodossa.

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeet kirjoittajalle löytyvät osoitteesta www.yplehti.fi -> Käsikirjoitukset

Artikkelit

Artikkelit-osastossa julkaistavien tekstien tulee perustua vankkaan konkreettiseen tutkimukseen, joka on tuottanut uutta tietoa. Artikkelien taso kontrolloidaan referee-menettelyllä.

Artikkelin pituus on enintään 5 000 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia artikkelista sekä suomenkielinen että englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmän pituus saa olla enintään 300 sanaa.  Englanninkielisessä tiivistelmässä myös artikkelin otsikon tulee olla englanninkielinen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät. Molempiin tiivistelmiin tulee sisällyttää avainsanat (keywords). Toimitus käyttää kaikki englanninkieliset tiivistelmät kielentarkistuksessa.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.