Kohti sujuvaa alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen yhteistyötä

Authors

  • Sari Hirvonen-Kantola University of Oulu

Keywords:

Alueidenkäytön suunnittelu, hyvinvointipalvelut, yhteistyö, suunnittelututkimus

Abstract

Alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen, perinteisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen, yhteistyö on yhdyskuntien ja kaupunkien sosiaalisen eheyttämisen edellytys. Näiden toimialojen yhteistyössä on kuitenkin huomattu ongelmia. Tämä työpaperi pohjustaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoittamaan Eheyttämisen edellytykset 2013–2015 -hankkeeseen sisältyvää tutkimusta, jossa tarkastellaan kaavoituksen ja hyvinvointipalvelujen käytännön yhteistyön toimivuutta kuntaorganisaation sisällä.

 

Sosiaalityö pyrkii vaikuttamaan ihmisten elinympäristöihin ja sosiaalisiin olosuhteisiin sekä yksilön erilaisiin elämäntilanteisiin. Elämänilmiöiden tai niihin liittyvien tarpeiden luokittelut eivät kuitenkaan välttämättä vastaa alueidenkäytön käytännön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen yhteistyön rakenteita. Erityisesti, sosiaalityö on perinteisesti kohdentunut enemmän tarpeiden kuin riskien arviointiin ja hallintaan, kun taas alueidenkäytön suunnittelu on luonteeltaan ennakoivaa pitkällä tähtäimellä vaikuttavaa työtä. Näiden toimialojen yhteistyön myötä hyvinvointia voidaan tukea juuri ennakoivalla otteella. Tässä työpaperissa tarkastellaan sitä, millaisia haasteita alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalveluiden käytännön yhteistyössä on huomattavissa, ja sitä, miten niiden yhteistyötä voidaan jäsentää ja kehittää.

 

Näyttää olevan tarpeen tehdä näkyväksi yhteistyön kohteita, joissa käytännön alueidenkäytön suunnittelutyö ja hyvinvointipalvelujen intressit kohtaavat toisensa käytännön kaupunkikehitystyön eri ydinprosesseissa. Tässä työpaperissa ehdotetaan kolmea kokonaisuutta, jotka voivat toimia alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen yhteistyön kohteina.

Downloads

Published

2014-10-23

How to Cite

Hirvonen-Kantola, S. (2014). Kohti sujuvaa alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen yhteistyötä. Proceedings of the Annual Architectural Research Symposium in Finland, 104–118. Retrieved from https://journal.fi/atut/article/view/48030