Sosiaali‐ ja terveydenhuollon kansalliset tietojärjestelmäpalvelut – tavoitteet ja ennakoidut vaikutukset

Authors

  • Hannele Hyppönen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Keywords:

arviointi, tietoteknologia, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, lainsäädäntö, toimeenpano

Abstract

STM ja THL käynnistivät marraskuussa 2008 puolivuotisen hankkeen valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen (ns. KanTapalvelut) arvioinnin suunnittelemiseksi (KaTRI-hanke). Pohjaksi suunnittelulle analysoitiin tietojärjestelmäpalveluille asetettuja kansallisia tavoitteita ja ennakoituja vaikutuksia asiakastietolain ja eReseptilain perustelumuistioista. Aineistot analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulosten jäsentämisessä hyödynnettiin kirjallisuutta tietojärjestelmäpalvelujen arvioinnista. Analyysi tuotti arvioinnin pohjaksi kymmenen arvioinnin ulottuvuutta (kehitystyö, vaatimuksenmukaisuus, käyttöönotto, prosessi- ja toimijamuutokset hoito- ja arkistointityössä, muutokset valvonta-, tilastointi- ja tutkimustyössä, muutokset hoito- ja arkistointitoiminnan laadussa, tuottavuudessa ja vaikuttavuudessa, tavoitteet sosiaalialalle sekä tulevaisuuden palvelumallit). Ulottuvuuksiin liittyvien osatavoitteiden täsmällisempi jaottelu edellyttäisi spesifejä kirjallisuuskatsauksia ulottuvuuksittain ja kahden arvioijan riippumatonta analyysiä.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2009-09-30

How to Cite

Hyppönen, H. (2009). Sosiaali‐ ja terveydenhuollon kansalliset tietojärjestelmäpalvelut – tavoitteet ja ennakoidut vaikutukset. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 1(3), 142–148. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/2473