Sosiaalihuollon tietoarkkitehtuurin kehittäminen terminologisen sanastotyön tuella

Authors

  • Erja Ailio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki
  • Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki

Keywords:

tietoarkkitehtuuri, terminologinen sanastotyö, sosiaalihuolto, asiakasasiakirja

Abstract

Julkishallinnossa tavoitellaan tietojärjestelmien teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta eri julkisen hallinnon viranomaisten kesken. Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan, että vaihdettujen tietojen tarkka merkitys pysyy muuttumattomana ja osapuolet ymmärtävät sen samoin. Sanastotyön avulla voidaan yhtenäistää käytössä olevia käsitteitä ja termejä. Terminologinen sanastotyö tulisikin nähdä tietomallinnuksen yhtenä vaiheena, jossa parannetaan tietomallin ymmärrettävyyttä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen määrittelyn yhteydessä tehty sanastotyö paljasti myös sosiaalihuollon asiakastietomallin kattavuudessa erityyppisiä virheitä. Tämän perusteella voitiin tietomallista poistaa turhia, lisätä puuttuvia ja täsmentää joitakin jo olemassa olevia asiakirjarakenteita. Saadun kokemuksen perusteella terminologisen sanastotyön avulla voidaan siis vaikuttaa tietomallin kahteen merkittävimpään laadulliseen ominaisuuteen: ymmärrettävyyteen ja kattavuuteen.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Ailio, E., & Kärki, J. (2014). Sosiaalihuollon tietoarkkitehtuurin kehittäminen terminologisen sanastotyön tuella. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 45–54. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45250