Erikoissairaanhoidon loppulausuntojen ymmärrettävyys – terveyskeskussairaanhoitajien haastattelututkimus

Authors

  • Riitta Danielsson-Ojala Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku
  • Heljä Lundgren-Laine Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku
  • Sanna Salanterä Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku

Keywords:

terveydenhuollon lopputuloksen ja prosessin arviointi, lyhenteet

Abstract

Terveydenhuollossa potilaan loppulausunnon tarkoituksena on ensisijaisesti toimia potilaan hoidon jatkuvuuden varmistajana ja tiedonsiirron välineenä ammattilaisten välillä. Loppulausunnon avulla jatkohoidosta vastuussa oleva terveydenhuollon ammattilainen muodostaa käsityksen potilaan sen hetkisestä tilasta. Suomessa myös potilaat saavat kotiin kirjallisen loppulausuntonsa hoitojakson päätyttyä.

Lain mukaan terveydenhuollon loppulausuntojen kielen tulisi olla selkeää ja ymmärrettävää. Tekstissä tulisi käyttää ainoastaan tunnettuja ja yleisesti hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Potilaan loppulausunto on tärkeä tiedonlähde potilasta hoitavalle lääkärille, mutta myös potilaan jatkohoidon suunnitteluun osallistuville sairaanhoitajille. Tässä haastattelututkimuksessa tarkasteltiin erikoissairaanhoidon sydänpotilaiden loppulausuntojen ymmärrettävyyttä terveyskeskussairaanhoitajien (n=15) näkökulmasta. Sairaanhoitajat saivat satunnaistetusti luettavakseen joko paremmin lain vaatimukset täyttävän loppulausunnon tai lausunnon, joka sisälsi enemmän lääketieteellisiä termejä ja kieliopillisesti epätäydellisiä lauseita.

Tulosten mukaan terveyskeskussairaanhoitajilla oli vaikeuksia ymmärtää loppulausuntoja, jotka sisälsivät lääketieteellisiä termejä sekä muista kielistä johdettuja lainasanoja ja lyhenteitä. Sairaanhoitajilla oli myös vaikeuksia selittää osaa loppulausuntojen käsitteistä, vaikka asiayhteydestä he kokivat ymmärtävänsä tekstin sisältämän viestin. Sairaanhoitajat osasivat yhdistää loppulausunnossa eri asioita, kuten lääkehoitoon ja potilaan tilaan liittyviä tietoja, vaikka loppulausunto ei sisältänytkään kaikkea potilaan tilaan liittyvää oleellista tietoa.

Sairaanhoitajien toivomat lyhenteiden avaukset ja vierasperäisten sanojen käännökset ovat mahdollisia kieliteknologian avulla. Myös hoitajien toivomia kuvia voidaan liittää potilaskertomukseen ja loppulausuntoon. Näillä toiminnoilla voitaisiin auttaa sairaanhoitajaa ymmärtämään loppulausunto. Kieliteknologiaa voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna loppulausunnon räätälöinnissä kunkin käyttäjäryhmän tarpeita vastaavaksi.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Danielsson-Ojala, R., Lundgren-Laine, H., & Salanterä, S. (2014). Erikoissairaanhoidon loppulausuntojen ymmärrettävyys – terveyskeskussairaanhoitajien haastattelututkimus. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 55–61. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45251