Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa

  • Janne Pitkänen Adusso Oy, Riihimäki sekä Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos (käytettävyystutkimus), Espoo
  • Matti Pitkäranta Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos (käytettävyystutkimus), Espoo

Abstract

Terveydenhuollon tietojärjestelmän hankinta on merkittävä investointi, jonka onnistuminen halutaan varmistaa ja tehdä kokonaistaloudellisesti hyvä ratkaisu. Julkisten varojen käytön tehostaminen ja laadukkaiden hankintojen edistäminen on keskeisenä tavoitteena myös hankintalaissa, joka koskee tietojärjestelmähankintoja julkisen terveydenhuollon tapauksessa. Järjestelmähankinnan onnistuminen edellyttää tuotteiden todellista käyttökelpoisuutta edustavaa vertailua, mitä voidaan edesauttaa käytettävyden mittaamisella. Olemme kokeilleet käyttäjäherätteisen käytettävyystestauksen järjestelyjä terveydenhuollon tietojärjestelmähankinnan ja kehityksen tarpeisiin. Pilottitestikokeilun tuloksena on testausjärjestelyn tuottamien havaintojen jäljitettävyys osoitettu toimivaksi ja testien tuottaman vertailukelpoisuuden optimoimiseksi esitetään siihen soveltuva analysointimalli.

Section
Scientific articles
Published
May 19, 2014
How to Cite
Pitkänen, J., & Pitkäranta, M. (2014). Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 103-110. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45256