Terveydenhuollon organisaatioissa toimivien tietohallintojohtajien käsityksiä tehtävistään ja roolistaan

Authors

  • Ritva Reponen HUS Tietohallinto, Kehittämispalvelut, Helsinki
  • Sirpa Kuusisto-Niemi Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio
  • Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio

Keywords:

tietohallinto, johtaminen, käyttöönotto (YSA)

Abstract

Organisaatioiden tietohallintoyksiköillä ja tietohallintojohtajilla on asemansa perusteella merkittävä osuus tietojärjestelmien hankinnassa, resursoinnissa ja tietojärjestelmän käyttöönottoprojekteissa. Tässä artikkelissa kuvataan, millaisia ovat tietohallintojohtajien rooli, asema ja tehtävät teknologian käyttöönotossa ja tietohallinnossa, tietohallintojohtajan asiantuntijuuden osa-alueita sekä sitä, miten nämä vaikuttavat teknologian käyttöönotoissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös lisätä tietoa tietohallintojohtajan osallisuudesta käyttöönotossa sekä vaikuttamismahdollisuuksista oman asemansa ja osallistumisensa kautta käyttöönoton onnistumiseksi ja kehittämiseksi.

Laadullisen tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli tiedonhallinnan tutkimuksen paradigma ja käytännön toteutuksen perustana metateoreettinen käyttöönottotutkimuksen konsolidoitu malli ja viitekehys (CFIR, Consolidated Framework for Implementation Research). Tutkimusaineisto hankittiin internetkyselynä, joka sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohteena olivat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon tietohallintojohtajat ja tietohallinnossa johtotehtävissä toimivat henkilöt Suomessa. Tutkimusaineisto koostui 34 vastauksesta.

Tutkimuksen mukaan tietohallintojohtajien tehtävät ovat eniten kehittämistä, työ vaatii organisointi- ja johtamistaitoja ja asiantuntijuus on teknistä ja hoidollista. Tietohallinnon johtamisessa korostuu toiminnan hallinta, ja suurimmat haasteet ovat strateginen johtaminen ja resursointi. Käyttöönotoissa tietohallintojohtaja toimii organisoijana, ja osallisuus ja rooli liittyvät eniten vastuuseen. Vastausten perusteella koulutus ja suunnittelu ovat tärkeimmät haasteet käyttöönoton onnistumiseksi, ja siihen eniten vaikutusta on käyttäjillä. Koko käyttöönottoprosessia tulisikin suunnata näiden tekijöiden mukaisesti. Jatkuvaa arviointia on myös korostettava.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Reponen, R., Kuusisto-Niemi, S., & Saranto, K. (2014). Terveydenhuollon organisaatioissa toimivien tietohallintojohtajien käsityksiä tehtävistään ja roolistaan. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 111–118. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45257