Tietohallinnon ohjauksen merkityksen organisaatiotasoinen arviointi

  • Heikki Meriläinen Itä‐Suomen Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio
  • Virpi Hotti Itä‐Suomen Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio
  • Pirjo Juvonen Ylä‐Savon ICT palvelut Oy, Iisalmi
  • Eira Isoniemi Ylä‐Savon SOTE kuntayhtymä, Kuopio
Keywords: organisaatio, hallinto

Abstract

Tässä paperissa esitetään 23 kysymystä tietohallinnon ohjauksen merkityksen organisaatiotasoiseen arviointiin ja raportoidaan internet-kyselyn tulokset. Tutkimuksen kohteena oli viisi kuntaa, kaksi kuntayhtymää ja yksi palveluntuottajataho Ylä-Savossa – yksi kuntayhtymistä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita (SOTE-vastaajaryhmä).

Kysely lähetettiin 331 henkilölle. Kyselytutkimuksen vastaukset (n=136) raportoitiin kahden vastaajajoukon välillä eli SOTE-vastaajaryhmä (n=48) ja Muu-vastaajaryhmä (n=88). Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä. Selkeät riippuvuudet löytyivät ICT-projektien tavoiteasetannan ja niiden ohjauksen välillä sekä tietohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävien tehtävien ja tietohallinnon tehtävien huomioiminen toimialan organisoinnissa välillä.

In this paper 23 questions are asked in order to assess the significance of the governance of ICT management at the organizational level. Furthermore, the answers of the internet survey are reported. The survey was targeted to five municipalities, two federations of municipalities and one service provider in Northern Savonia. One federation of municipalities provides social welfare and health care services (the SOTE respondents group).

The survey was sent to 331 respondents. The answers of the survey (n=136) reported between two respondents groups called SOTE (n=48) and Muu (n=88). The data were analyzed using statistical methods. The clear dependences found between the objective settings of ICT projects and their control tasks, as well as, between the tasks done in cooperation with ICT management and how they are taken into consideration in their organizing.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles
Published
Mar 20, 2015
How to Cite
Meriläinen, H., Hotti, V., Juvonen, P., & Isoniemi, E. (2015). Tietohallinnon ohjauksen merkityksen organisaatiotasoinen arviointi. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 7(1), 26-35. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/49621