Menettelyprosessi käytettävyys‐ ja loppukäyttäjänäkökulman integroimiseksi tietojärjestelmähankintaan: Tapaus Apotti

Authors

  • Johanna Kaipio Tietotekniikan laitos, Aalto‐yliopisto, Espoo; Helsingin kaupunki, Apotti‐hanke, Helsinki
  • Tinja Lääveri Helsingin kaupunki, Apotti‐hanke, Helsinki; HYKS Tulehduskeskus ja Helsingin yliopisto, Helsinki
  • Mari Tyllinen Tietotekniikan laitos, Aalto‐yliopisto, Espoo; Helsingin kaupunki, Apotti‐hanke, Helsinki

Keywords:

julkiset hankinnat, käytettävyys, loppukäyttäjät, potilastietojärjestelmä, sosiaalihuolto, tietojärjestelmät

Abstract

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankinnoissa käytettävyys- ja loppukäyttäjänäkökulmaa ei ole juurikaan huomioitu. Näiden yhdistämistä hankintaprosessiin on ajateltu jopa mahdottomaksi. Tässä artikkelissa kuvataan menettelyprosessi näiden näkökulmien integroimiseksi tietojärjestelmähankintaan. Kuvattava menettelyprosessi on kehitetty osana Apotti-hanketta, jossa hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmä.

Menettelyprosessi sisältää viisi kokonaisuutta: (1) käytettävyystavoitteiden määrittely, (2) toiminnallisten vaatimusten ja käyttäjätarinoiden tuottaminen, (3) käytettävyysarvioinnin suunnittelu tuotevertailun tarpeisiin, (4) käytettävyysarvioinnin toteutus osana tuotevertailua, sekä (5) käytettävyyteen liittyvien vaatimusten määrittely. Menettelyprosessin kehittäminen pohjautui käyttäjäkeskeisen suunnittelun tutkimuskirjallisuuteen sekä vahvaan käytettävyysasiantuntemukseen ja terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamiseen.

Apotti-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella kuvatun menettelyprosessin toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä käytettävyysasiantuntijoiden ja tietojärjestelmien kehittämiseen suuntautuneiden substanssiasiantuntijoiden kesken, sekä motivoituneiden loppukäyttäjien osallistumista.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2015-05-12

How to Cite

Kaipio, J., Lääveri, T., & Tyllinen, M. (2015). Menettelyprosessi käytettävyys‐ ja loppukäyttäjänäkökulman integroimiseksi tietojärjestelmähankintaan: Tapaus Apotti. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 7(2-3), 104–121. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/50897