Tietojärjestelmän käyttöönottoa tukevat teoreettiset mallit terveydenhuollossa

Authors

  • Sami Ekholm Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio
  • Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio

Keywords:

tietojärjestelmät, käyttöönotto, electronic health records, technology, utilization, workflow

Abstract

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen on yhtenä pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena. Kehittämisellä tavoitellaan parempaa palvelua sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Tällä hetkellä Suomessa on meneillään laajoja asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottohankkeita. Aiempien tutkimusten myötä on melko hyvin tiedossa tekijät, jotka vaikuttavat terveydenhuollon henkilöstön tekemään päätökseen hyväksyä tai hylätä uusi tietojärjestelmä. Teknologian sopivuus organisaation työnkulkuihin ja prosesseihin on yksi näistä tekijöistä. Tietojärjestelmäuudistuksien vaatimusmäärittelyissä tuleekin tarkastella organisaation työnkulkuja. Tietojärjestelmän toiminnallisuuksien on oltava yhteensopivia todellisen toimintaympäristönsä kanssa. Henkilöstön osallistaminen määrittelyyn voi tuottaa tärkeää tietoa määrittelytyöhön sekä ajallista ja taloudellista säästöä käyttöönottoprosessissa. Tietojärjestelmien käyttöönottoprosessien onnistumisen edistämiseksi on laadittu erilaisia teoreettisia malleja, joita hyödyntämällä voidaan ennaltaehkäistä käyttöönottoon liittyvien haasteiden ilmenemistä ja toteuttaa käyttöönottoprosessin aikaisia tukitoimia yksilöiden hyväksynnän (accept) edistämiseksi. Mallit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: yksilöiden hyväksyntäpäätöstä ennakoiviin ja selittäviin, käyttäytymistieteistä johdettuihin malleihin kuten technology acceptance model (TAM) sekä organisaatiotason käyttöönottoa, erityisesti työnkulun ja teknologian yhteensopivuutta tukeviin malleihin kuten Task-Technology Fit (TTF). Varhaisimmista teoreettisista malleista on myös tehty uusia malleja yhdistelemällä niiden vahvuuksia. Esimerkiksi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ja Fit between Individuals, Task and Technology (FITT) ovat yhdistelmiä useasta varhaisemmasta mallista. Kyseiset mallit huomioivat ja antavat ratkaisuvaihtoehtoja hyvin suurelle osalle tiedossa olevista terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönoton haasteista ja ne voivat olla erittäin käyttökelpoisia tietojärjestelmähankkeissa.

Abstract

The prime minister of Finland Juha Sipinen’s government has an objective to revise electronic social and health care records (EHR). The purpose is to improve the quality of care and patient and customer safety. Currently there are large scale multi municipal EHR projects underway in Finland. Previous studies has pointed out that in many cases the users reject the EHR due to the unfit between the technology (EHR) and workflow of the organization. Therefore it is important to assess the workflows of the organization when EHR specifications are being made. The personnel (users) should participate in workflow specification. Personnel can provide important information to the implementation process. Different kinds of theories have been developed to enhance the EHR implementation. These theories have two kinds of foundations: 1. focus on individuals’ reasons and motives to make acceptance decision and 2. focus on the organizational factors like workflows and their fit with the technology. Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and Fit between Individuals, Task and Technology (FITT) were developed by combining the strengths from earlier theories. These combinations offer guidelines and advices how to prevent and how to deal with occurring problems of EHR implementation.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2016-05-24

How to Cite

Ekholm, S., & Kinnunen, U.-M. (2016). Tietojärjestelmän käyttöönottoa tukevat teoreettiset mallit terveydenhuollossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 8(2-3), 63–73. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/58102