Sähköisten terveyspalvelujen strategia hoitotyöhön – nyt on sen implementoinnin aika

  • Outi Ahonen Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa
  • Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio
  • Pirkko Kouri Savonia Ammattikorkeakoulu, Kuopio
  • Pia Liljamo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu
  • Kaija Saranto Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio

Abstract

Sote-uudistus on käynnistänyt yhä vahvemmin kansalaisen aktiivisen roolin tukemisen oman hyvin voinnin edistämiseksi. Yhtenä keskeisenä palvelumuotona tulevat olemaan digitaaliset palvelut, joita kärkihankkeet ja edelläkävijä alueet kehittävät ja ottavat käyttöön. Suomen sairaanhoitajaliitto osallistuu tämän muutoksen jalkauttamiseen sähköisten terveyspalvelujen strategian avulla. Strategiassa asiakaan roolin muutos on keskiössä ja se tuottaa uudenlaista osaamisen tarvetta kaikkien sairaanhoitajien työnkuvaan. Sairaanhoitajaliiton strategia on tarkoitettu hyödynnettäväksi työyhteisöjen kehittämisen tukena niin kansallisesti kuin alueellisesti. Strategiatyössä huomioitiin kansallisen Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 tavoitteet.

Section
Other articles
Published
Dec 9, 2016
How to Cite
Ahonen, O., Kinnunen, U.-M., Kouri, P., Liljamo, P., & Saranto, K. (2016). Sähköisten terveyspalvelujen strategia hoitotyöhön – nyt on sen implementoinnin aika. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 8(4), 231-233. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/60200