Infuusiohoidot turvallisesti kotona – selvitys älykkään teknologian mahdollisuuksista

Authors

  • Eija Kivekäs Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
  • Eija Toppinen Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
  • Hannu Kokki Kliinisen lääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
  • Pekka Mäntyselkä Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio; Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö
  • Ulla-Mari Kinnunen Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
  • Juhamatti Huusko Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
  • Kaija Saranto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Keywords:

kotihoito, infuusio, lääkehoito, teknologia, älykäs teknologia

Abstract

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin infuusiohoitojen määrää ja laatua terveydenhuollossa ja arvioitiin, miten älykkään teknologian avulla infuusiohoitoa voidaan toteuttaa turvallisemmin, vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin. Tiedonkeruu tehtiin yliopistollisen sairaalan osastoilla ja perusterveydenhuollon kotisairaalayksiköissä tai vastaanotoilla. Yhdistämällä eri tiedonhankintamenetelmiä saatiin kuva infuusiohoitojen nykytilanteesta kotihoidossa sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotoilla. Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen oli muuttanut potilasvirtoja, jolloin vuodeosastolla pelkästään infuusiohoidon takia olevat potilaat olivat vähentyneet. Yhteistyö ensihoidon kanssa oli edellytys ympärivuorokautiseen kotisairaalatoimintaan. Infuusiohoitojen etämonitorointi ei ole käytössä ja tekniikkaa hyödynnetään hyvin vähän infuusiohoidoissa. Terveydenhuollon ammattilaiset olivat valmiit käynnistämään infuusiohoitoihin liittyvän etämonitoroinnin ja siten ottamaan käyttöönsä nykyistä enemmän älykkään teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2017-05-22

How to Cite

Kivekäs, E., Toppinen, E., Kokki, H., Mäntyselkä, P., Kinnunen, U.-M., Huusko, J., & Saranto, K. (2017). Infuusiohoidot turvallisesti kotona – selvitys älykkään teknologian mahdollisuuksista. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 9(2-3), 184–193. https://doi.org/10.23996/fjhw.60996