Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien ja rekisterien hyödyntäminen hoitotyön henkilöstövoimavarojen suunnittelussa

Authors

  • Taina Pitkäaho Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio.
  • Pirjo Partanen Itä‐Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Kuopio.
  • Katri Vehviläinen‐Julkunen Itä‐Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Kuopio.
  • Merja Miettinen Pohjois‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio.

Abstract

Tietojärjestelmien tuottama tieto on terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä entistä tärkeämpää. Henkilöstövoimavaroja koskevaan näyttöön perustuvaan päätöksentekoon tarvitaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa potilaiden hoidon tarpeista, hoitotyön toimintaympäristön ominaisuuksista, henkilöstöresursseista ja hoidon tuloksista. Tässä artikkelissa kuvataan hoitotyön henkilöstömitoituksen ja tuloksen tietojärjestelmäperusteisten tunnuslukujen saatavuutta ja käytettävyyttä osastotasolla. Tunnuslukujen määrittely perustui kirjallisuuskatsaukseen. Tunnuslukujen muodostamiseen tarvittavat 18 primaarilukua poimittiin kolmen erikoissairaanhoidon sairaalan tietojärjestelmistä 35 somaattiselta vuodeosastolta aikasarjana vuodelta 2008. Tietojärjestelmistä saatiin yhtenevä tieto yhdeksästä primaariluvusta ja yhdeksästä hieman erilaisina tai vain osasta organisaatioita. Henkilöstömitoituksesta oli saatavilla tunnuslukuja melko hyvin, mutta tulostunnuslukuja vain niukasti. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin tallentuu henkilöstömitoituksen kannalta käyttökelpoista tietoa, mutta sen hyödyntäminen edellyttää kehittämistyötä.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2012-06-25

How to Cite

Pitkäaho, T., Partanen, P., Vehviläinen‐Julkunen, K., & Miettinen, M. (2012). Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien ja rekisterien hyödyntäminen hoitotyön henkilöstövoimavarojen suunnittelussa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(1), 37–43. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6536