Tiedontarpeista terveystietojen tiedonhankintaan opiskeluterveydenhuollossa

Authors

  • Kaisa Mölläri Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio
  • Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio
  • Sirpa Kuusisto-Niemi Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio

Keywords:

opiskeluterveydenhuolto, terveydentila, terveystieto, tiedonhallinta

Abstract

Opiskelijoiden terveydentilan kartoitukset tehdään erityisen tuen tarpeen tunnistamista ja terveystarkastuksien kiireellisyysjärjestyksen arviointia varten aiempien terveystietojen tai muun selvityksen perusteella. Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien tiedonhallintaa opiskeluterveydenhuollossa aloittelevien opiskelijoiden terveydentilan kartoituksissa. Varsinainen tutkimusaineisto koostui viidestä opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan haastatteluista. Aineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustulokset esitetään Choon tiedonhallinnan prosessimallia soveltaen. Tulosten mukaan opiskeluterveydenhuoltoon hankittiin opiskelijoiden terveydentilan arviointia ja jatkohoitoa varten Suomen Kuntaliiton manuaalisia terveyskortteja tai niiden kopioita sekä tulosteita eri potilastietojärjestelmistä aiemmista kouluterveydenhuollon toimipaikoista. Kirjatut terveystiedot eivät olleet laadukkaita tai kattavia opiskelijoiden terveydentilan arviointiin. Kuntien epäyhtenäiset kirjaamistavat vaikeuttivat aiemmin kirjatun tiedon hyväksi käyttöä. Tärkeimmäksi tiedonlähteeksi muodostuikin opiskelijoille suoritettava nykyistä terveydentilaa kartoittava manuaalinen terveyskysely. Sähköiset yhtenäiset kirjaamistavat kouluterveydenhuollossa helpottaisivat terveystietojen siirtoa opiskeluterveydenhuoltoon. Terveyskyselyn muuttaminen sähköiseen muotoon vapauttaisi terveydenhoitajien työaikaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tapaamiseen.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2012-06-26

How to Cite

Mölläri, K., Saranto, K., & Kuusisto-Niemi, S. (2012). Tiedontarpeista terveystietojen tiedonhankintaan opiskeluterveydenhuollossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(2), 90–98. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6552