Strategiaskenaarioista tiedolla johtamisen linjauksiin

Authors

  • Sari Vesiluoma Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Keywords:

strategia, skenaariot, tiedolla johtaminen, päätöksenteko

Abstract

Terveydenhuollon organisaatiot ovat keskellä muutoksia odottaen kuntakartan uusia rakenteita sekä terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusmalleja. Samanaikaisesti tietohallintolain pohjalta organisaatioiden tulisi käynnistää systemaattinen strategiaan pohjautuva tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja kehittäminen. Miten terveydenhuollon organisaatio voi tehdä pitkäjänteistä suunnittelua suurten muutosten keskellä ja päätellä mitä linjauksia tämä tiedolla johtamiselta edellyttäisi?

Tällaisessa tilanteessa voidaan todeta, että pitkäjänteisen suunnittelun pohjana ei voida pitää yhtä oletettua tulevaisuudentilaa. Sen sijaan, on olemassa strategiamenetelmiä, esimerkiksi skenaariomenetelmät, joilla voidaan tunnistaa useita erilaisia mahdollisia tulevaisuudentiloja ja polkuja niihin. Tiedolla johtaminen ei ole itseisarvo, vaan sitä on organisaation strategisten tavoitteiden saavuttaminen, jossa tarvitaan ja jota tuetaan tiedolla johtamisella. Strategiaskenaariot tuovat sisällön tiedolla johtamisen linjausten tekemiselle. Tiedolla johtamiselle tulee tällöin myös tehtävä auttaa ymmärtämään millainen skenaario olisi todennäköisesti toteutumassa reaalimaail-massa. Skenaariot ovat hyvä pohja mietittäessä tiedolla johtamisen linjausten vaikutuksia mahdollisissa eri tulevaisuudentiloissa.

Artikkeli liittyy tutkimusprosessiin, jossa menetelmänä on toimintatutkimus. Tässä artikkelissa kuvattu osa on tutkimusprosessia taustoittavaa kuvailevaa teoriapohjaista tutkimusta. Tuloksena on suunnitelma skenaarioiden laadintaprosessista, skenaarioiden hyödyntämisestä tiedolla johtamisen linjausten määrittelyssä sekä skenaariotyön tulosten hyödyntämisessä jatkuvassa seurannassa.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2012-06-26

How to Cite

Vesiluoma, S. (2012). Strategiaskenaarioista tiedolla johtamisen linjauksiin. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(2), 116–123. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6555