Vertailukelpoista tietoa yhteispohjoismaisilla eHealth–indikaattoreilla: yhteistyön käynnistäminen ja ensimmäiset tulokset

Authors

  • Hannele Hyppönen Tieto‐osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PL 30, 00271 Helsinki, Finland
  • Maarit Kangas FinnTelemedicum, Oulun yliopisto, Oulu, Finland
  • Jarmo Reponen FinnTelemedicum, Oulun yliopisto, Oulu, Finland

Keywords:

terveydenhuollon tietojärjestelmät, vertaisarviot, laatuindikaattorit

Abstract

Terveydenhuollon tietojärjestelmien onnistumista mittaavien indikaattoreiden määrittely ja vertailujen tekeminen yleistyvät nopeasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Indikaattorien määrittely perustuu harvoin läpinäkyvään metodologiaan. Pohjoismaiden Neuvosto muodosti vuonna 2012 tutkimusverkoston yhteispohjoismaisten eHealth indikaattorien luomiseksi. Tutkimusverkosto soveltaa eHealth‐indikaattorien muodostamiseksi läpinäkyvää metodologiaa, joka on julkaistu Medical Informatics Europe ‐konferenssiartikkelina vuonna 2012. Työn tulokset osoittavat, että pohjoismaissa on hyvin samanlaisia tavoitteita terveydenhuollon tietojärjestelmille, vaikka tavoitteiden painotukset käytetyn aineiston valossa vaihtelevatkin. Ensimmäisiksi yhteisten tavoitteiden saavuttamista mittaaviksi yhteispohjoismaisiksi indikaattoreiksi määriteltiin menetelmän avulla potilaskertomusjärjestelmän, sähköisen tiedonvaihdon ja sähköisten asiakaspalveluiden näkökulmasta potilaan sähköisen lääkityslistan, sähköisen reseptin ja sähköisen ajanvarauksen saatavuus ja käyttöaste. Työ osoitti, että saatavuuden vertailtavuus edellyttää tuntemusta järjestelmän tai tiedon laadusta, mm. alueellisesta kattavuudesta. Määrittelytyö osoitti, että menetelmän jokaisen askeleen soveltaminen on tärkeää vertailukelpoisten indikaattorien tuottamiseksi. Artikkeli perustuu käsikirjoitukseen raportista, joka julkaistaan Pohjoismaiden Ministerineuvoston toimesta.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Hyppönen, H., Kangas, M., & Reponen, J. (2013). Vertailukelpoista tietoa yhteispohjoismaisilla eHealth–indikaattoreilla: yhteistyön käynnistäminen ja ensimmäiset tulokset. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 67–75. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8175