Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinto uutisoituna – diskurssit Helsingin Sanomissa 2006–2010

Authors

  • Maija Kolstela Hengitysliitto ry., Finland
  • Kaija Saranto Sosiaali‐ ja terveysjohtamisen laitos, Itä‐Suomen yliopisto, Kuopio, Finland
  • Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaali‐ ja terveysjohtamisen laitos, Itä‐Suomen yliopisto, Kuopio, Finland

Keywords:

terveydenhuolto, sosiaalihuolto (FinMeSH), tiedonhallinta, tietohallinto, joukkoviestintä, diskurssi, diskurssianalyysi (YSA)

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinnon ilmiön uutisointia Helsingin Sanomissa vuosina 2006‐2010. Tavoitteena oli myös analysoida uutiskynnyksen ylittäneiden kirjoitusten sisältöä, teemoja ja puhetapoja sekä pohtia sitä, millaista yhteistä julkisuutta ne osaltaan synnyttävät ja ylläpitävät. Tutkimusaineistona oli 125 tutkimuksen aihealueen kirjoitusta lehden eri osioissa vuosina 2006‐2010. Pääosa kirjoituksista käsitteli terveydenhuollon tietohallintoa; sosiaalihuollon tietohallinto mainittiin yleensä nimenä terveydenhuollon ohessa, ja pelkästään sosiaalihuollon tietohallinnon uutisaiheita löytyi vain yksi.

Kirjoitusten aiheet olivat hyvin vaihtelevia. Eniten uutisoitiin terveydenhuollon sähköisistä potilastietojärjestelmistä, kansallisesta potilastietoarkistosta ja sähköisestä reseptistä, jotka mainittiin uutisoinnissa yhteensä 120 kertaa. Kirjoitukset sisälsivät viisi eri diskurssia eli puhetapaa: kehitysuskodiskurssi, muutosdiskurssi, laillisuusdiskurssi, talousdiskurssi ja viranomaisdiskurssi. Kaikki diskurssit olivat sisällöltään moniulotteisia, syviä ja laajoja ja sisälsivät vastuun näkökulman. Vastuu on tärkeä kysymys myös joukkoviestinnässä: mikä ylittää uutiskynnyksen, mitä kirjoitetaan ja miten kirjoitetaan. Ilmennyt kirjoitusten sirpaleisuus saattaa vaikeuttaa sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinnon uutisaiheiden ymmärrettävyyttä.

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakas‐ ja potilastiedot ovat erityisen henkilökohtaisia ja luottamuksellisia, minkä vuoksi ei ole yhdentekevää, miten tietoja käsitellään. Merkityksetöntä ei ole sekään, mitä ja miten näiden tietojen käsittelystä ja tiedonhallinnasta uutisoidaan valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Kolstela, M., Saranto, K., & Kuusisto-Niemi, S. (2013). Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinto uutisoituna – diskurssit Helsingin Sanomissa 2006–2010. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 76–85. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8176