Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit

Authors

  • Heli Lintula Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio, Finland
  • Virpi Hotti Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio, Finland
  • Paula Leinonen Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopio, Finland

Keywords:

sosiaalihuolto, tietomalli, tietokomponentti, asiakirja, CCTS, RDF

Abstract

Sosiaalihuollon avoimesti saatavilla oleva tietopääoma koostuu käsitemallista ja asiakastietomallista, joita kehitettiin vuonna 2012 Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (Tikesos) jatkotyönä. Tämä artikkeli pohjautuu pääasiassa jatkotyönä viimeistelemäämme avoimeen asiakastietomalliin. Asiakastietomallin käyttöönoton kansallinen päätavoite on, että suunnitteilla olevaa kansallista asiakastietovarantoa (KanSa) voidaan tulevaisuudessa hyödyntää sosiaalihuollon asiakastietojen hallintaan. Kansallinen asiakastietovaranto edellyttää standardoitua tallennustapaa. CCTS‐ontologian mukainen asiakastietomalli on tallennettu RDF‐tietokantaan, josta standardoidun tallennustavan mukainen tekninen asiakirjamalli on muodostettu. Asiakastietomallin lukemisen ja tulkinnan tueksi tässä artikkelissa kuvataan asiakastietomallin muodostaminen esittämällä tietokomponenttien ja asiakirjojen mallinnusperusteet. Lisäksi artikkelissa kuvataan asiakastietomallin käyttöönottoa ja soveltamista tukevat RDF‐tietokannasta muodostetut esitysmuodot kuten tekniset asiakirjamallit.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Lintula, H., Hotti, V., & Leinonen, P. (2013). Sosiaalihuollon avoin asiakastietomalli ja sen kehittämisessä ja soveltamisessa käytetyt standardit. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 94–105. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8178