Uusi menetelmä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen avuksi: käyttäjäherätteinen käytettävyystestaus aidossa käyttöympäristössä

Authors

  • Janne Pitkänen Adusso Oy, Riihimäki, Finland
  • Matti Pitkäranta Aalto‐yliopisto, Tietotekniikan laitos, Finland
  • Johanna Kaipio Aalto‐yliopisto, Tietotekniikan laitos, Finland

Keywords:

tietojärjestelmät (D007256), sairaalan tietojärjestelmät (D006751), käytettävyys, työntutkimus, käytettävyystestaus, in‐situ

Abstract

Vaatimukset terveydenhuollon tietojärjestelmien paremmasta käytettävyydestä ovat saaneet paljon huomiota kun tutkijat, käytettävyysammattilaiset ja myös Valtiontalouden tarkastusvirasto ovat peräänkuuluttaneet sen merkitystä terveydenhuollon palvelujen turvaamisessa kohtuullisin kokonaiskustannuksin. Tässä artikkelissa on tunnistettu neljä ajankohtaista ongelmaa terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä, jotka koskevat käyttäjien saavuttamisen hankaluutta, työntutkimuksen epäkäytännöllisyyttä, käytettävyyden arviointikeskeisyyttä ja kustannustehokkuuden puutetta. Samalla käytettävyystutkimuksesta on tulossa osa kokonaisvaltaisempaa työntutkimusta kun käytettävyystyön painopiste siirtyy yksittäisten osajärjestelmän kehittämistarpeista kohti laajemmin integroitujen tietojärjestelmäkokonaisuuksien kehittämistä. Mainittujen ongelmien helpottamiseksi tarkastelemme aidossa käyttöympäristössä tapahtuvaa käytettävyystestausta ja esittelemme käyttäjäherätteisen käytettävyystestauksen menetelmän. Menetelmällä voidaan kerätä tietokoneavusteisessa työssä esiintyviä käyttäjäkokemuksia näyttötapahtumista, näppäimistöpainalluksista ja hiirenpainalluksista koostuvista käyttötilanteista, jotka käyttäjät ovat havainneet ongelmallisiksi tai muuten huomionarvoisiksi. Tämä uusi menetelmä tekee omalta osaltaan mahdolliseksi sitä käytettävyystyötä, jota vaaditaan suurten ajankohtaisten terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden nimissä annettujen lupausten lunastamiseksi.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Pitkänen, J., Pitkäranta, M., & Kaipio, J. (2013). Uusi menetelmä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen avuksi: käyttäjäherätteinen käytettävyystestaus aidossa käyttöympäristössä. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 120–127. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8181