Päätoimittaja
Heidi Storberg

Varapäätoimittajat
Ville Linna
Tuomas Tiihonen

Toimittajat
Riikka Ekstam
Robert Gordin
Erika Heijari
Floora Kukorelli
Enni Lehto
Kalle Markkanen
Merilii Mykkänen
Juho Nurmi
Helinä Pohto
Laura J. Rantanen
Matias Stubbe
Helinä Teittinen