Päätoimittaja
Ville Linna

Varapäätoimittaja
Tuomas Tiihonen

Toimittajat
Riikka Ekstam
Robert Gordin
Erika Heijari
Floora Kukorelli
Enni Lehto
Kalle Markkanen
Merilii Mykkänen
Juho Nurmi
Helinä Pohto
Laura J. Rantanen
Heidi Storberg
Matias Stubbe
Helinä Teittinen