Aiemmat toimituskunnat

2/2022
Päätoimittaja
Daniel Odabasi

Varapäätoimittaja
Anton Odabasi

Toimittajat
Henri Kaarakainen
Pinja Lindvall
Eero Roslander
Sofia Selkämaa
Hanna-Marilla Zidan

1/2022
Päätoimittaja
Daniel Odabasi

Varapäätoimittaja
Anton Odabasi

Toimittajat
Pinja Lindvall
Eero Roslander
Sofia Selkämaa
Hanna-Marilla Zidan

1/2021
Päätoimittaja
Mikael Hitruhin

Varapäätoimittajat
Daniel Odabasi
Katri Waltimo

Toimittajat
Erika Heijari
Niko Kauppi
Markus Koivuranta
Sanni Kosonen
Lauri Laatunen
Lauri Laarni
Onni Olsson
Binga Tupamäki
Minna Wirtamo

1/2020
Päätoimittaja
Kalle Markkanen

Varapäätoimittajat
Heidi Storberg
Kaisa Hyry

Toimittajat
Riikka Ekstam
Anna-Lotta Haakana
Erika Heijari
Niko Kauppi
Lauri Laarni
Iiris Lampela
Salli Leikola
Eero Liikanen
Venus Mahmood
Silja Metsätähti
Merili Mykkänen
Laura Rantanen
Saana Ruottu
Helinä Teittinen
Iida Wikström

2/2019
Päätoimittajat
Heidi Storberg
Ville Linna

Varapäätoimittaja
Tuomas Tiihonen

Toimittajat
Riikka Ekstam
Robert Gordin
Erika Heijari
Floora Kukorelli
Iris Lampela
Enni Lehto
Samvel Margarjan
Kalle Markkanen
Merilii Mykkänen
Juho Nurmi
Helinä Pohto
Laura Rantanen
Matias Stubbe
Helinä Teittinen

1/2019
Päätoimittaja
Iris Lampela

Varapäätoimittajat
Helinä Teittinen
Tuomas Tiihonen

Toimittajat
Maija Heinonen
Kari Kivioja
Laura Kuusela
Enni Lehto
Ville Linna
Taina Metso
Merilii Mykkänen
Maiju Mäkinen
Anneli Nurminen
Sebastian Pohja
Helinä Pohto
Karol Ruutu
Jaakko Seppänen
Heidi Storberg
Valpuri Tarkka

1/2018
Päätoimittaja
Ville Linna

Varapäätoimittajat
Aki Aapio
Iris Lampela

Toimittajat
Alex Gamba
Jesse Heikkilä
Albert Jäntti
Laura Kuusela
Maiju Mäkinen
Anneli Nurminen
Helinä Pohto
Kalle Pusa
Sini Pöyry
Paula Sallinen
Jaakko Seppänen
Tuomas Tiihonen
Elias Vartio

2/2017
Päätoimittaja
Ville Linna

Varapäätoimittajat
Aki Aapio
Iris Lampela

Toimittajat
Maiju Mäkinen
Jaakko Seppänen
Laura Kuusela
Paula Sallinen
Albert Jäntti
Anneli Nurminen
Silja Piironen
Sini Pöyry
Jesse Heikkilä
Stanislav Kulechov
Helinä Pohto
Axel Gamba
Tuomas Tiihonen
Mari Rantamaula
Kalle Pusa
Elias Vartio

1/2017
Päätoimittaja
Elisa Suokko

Varapäätoimittaja
Laura Salokangas

Toimittajat
Aki Aapio
Stanislav Kulechov
Iris Lampela
Ville Linna
Nico Mesiäinen
Maiju Mäkinen
Silja Piironen
Kalle Pusa
Mari Rantamaula
Tuuli Talvinko
Mirella Vaaramaa

2/2016
Päätoimittaja
Elisa Suokko

Varapäätoimittaja
Laura Salokangas

Toimittajat
Aki Aapio
Jenni Hakkarainen
Mari Heino
Stanislav Kulechov
Toni Kuosmanen
Iris Lampela
Ville Linna
Eerika Majamaa
Nico Mesiäinen
Maiju Mäkinen
Eve Pekkala
Silja Piironen
Tero Pikkarainen
Kalle Pusa
Mari Rantamaula
Siiri Sinnemäki
Tuuli Talvinko
Mirella Vaaramaa

1/2016
Päätoimittaja
Sonja Heiskala

Varapäätoimittaja
Laura Salokangas

Toimittajat
Aki Aapio
Jenni Hakkarainen
Toni Kuosmanen
Eerika Majamaa
Eve Pekkala
Tero Pikkarainen
Tuuli Pikkarainen
Siiri Sinnemäki
Elisa Suokko
Mirella Vaaramaa

1/2015
Päätoimittajat
Sonja Heiskala
Elisa Suokko

Toimittajat
Jussi Honkasalo
Jenni Hakkarainen
Essi Koskinen
Toni Kuosmanen
Eerika Majamaa
Antto Orasmaa
Eve Pekkala
Tero Pikkarainen
Tuuli Pikkarainen
Laura Salokangas
Minna Siekkinen
Siiri Sinnemäki
Elisa Suokko
Mirella Vaaramaa
Jonna Vihavainen

2014 / 2
Päätoimittaja
Sonja Heiskala

Toimittajat
Jussi Honkasalo
Jenni Hakkarainen
Essi Koskinen
Elina Kuosmanen
Toni Kuosmanen
Eerika Majamaa
Antto Orasmaa
Eve Pekkala
Tero Pikkarainen
Tuuli Pikkarainen
Laura Salokangas
Minna Siekkinen
Siiri Sinnemäki
Elisa Suokko
Mirella Vaaramaa
Jonna Vihavainen

2014 / 1
Päätoimittaja
Mirjam Supponen

Toimittajat
Sonja Heiskala
Heli Hietanen
Jussi Honkasalo
Tanja Jaatinen
Elina Kuosmanen
Antto Orasmaa
Krista Rekola
Mikko Rudanko
Dina Stolt
Elisa Suokko
Mirjam Supponen
Heini Tuura

2013 / 2
Päätoimittaja
Antti Lindholm

Toimittajat
Pekka Frölander
Sonja Heiskala
Heli Hietanen
Jussi Honkasalo
Tanja Jaatinen
Elina Kuosmanen
Antto Orasmaa
Krista Rekola
Mikko Rudanko
Dina Stolt
Elisa Suokko
Mirjam Supponen
Heini Tuura

2013 / 1
Päätoimittaja
Martina Castrén

Toimittajat
Sonja Heiskala
Sanni Partanen
Outi Penttilä
Tapio Puurunen
Mikko Rudanko
Elli Sistonen
Mirjam Supponen
Janina Tahvanainen
Heini Tuura

2012 / 2
Päätoimittaja
Martina Castrén

Toimittajat
Sanni Partanen
Outi Penttilä
Tapio Puurunen
Mikko Rudanko
Elli Sistonen
Mirjam Supponen
Janina Tahvanainen

2012 / 1
Päätoimittaja
Niko Jakobsson

Toimittajat
Martina Castrén
Valentin Golovanov
Maija Haapala
Jyrki Kaukoranta
Matti Keinänen
Antti Lindholm
Outi Penttilä
Harri Puskala
Tapio Rasila
Elli Sistonen
Mirjam Supponen

2011 / 2
Päätoimittaja
Niko Jakobsson

Toimittajat
Martina Castrén
Valentin Golovanov
Maija Haapala
Jyrki Kaukoranta
Matti Keinänen
Outi Penttilä
Harri Puskala
Tapio Rasila
Elli Sistonen
Mirjam Supponen

2011 / 1
Päätoimittaja
Tommi Haaja

Toimittajat
Martina Castrén
Tatu Hirvonen
Anniina Järvinen
Matti Keinänen
Harri Puskala
Iina Tornberg

2010 / 2
Päätoimittaja
Tommi Haaja

Toimittajat
Martina Castrén
Tatu Hirvonen
Anniina Järvinen
Veera Kojo
Mikko Laitinen
Mikko Pitkänen
Iina Tornberg
Anna Wennäkoski

2010 / 1
Päätoimittaja
Antti Salonen

Toimittajat
Tommi Haaja
Tatu Hirvonen
Anniina Järvinen
Veera Kojo
Antti Kuha
Mikko Laitinen
Jukka Lehtola

2009
Päätoimittaja
Antti Salonen

Toimittajat
Katri Havu
Lassi Jyrkkiö
Anniina Järvinen
Antti Kuha
Jukka Lehtola
Sanna Pekkarinen
Kari Peltola
Mikko Pitkänen
Liisa Reunanen
Anna Wennäkoski

2008
Päätoimittaja
Ville Komulainen

Toimittajat
Katri Havu
Johanna Inkinen
Antti Kuha
Sanna Mustasaari
Mikael Nuotto
Sanna Pekkarinen
Kari Peltola
Mikko Pitkänen
Liisa Reunanen
Antti Salonen
Maria Sundberg
Anna Wennäkoski

2007
Päätoimittaja
Ville Komulainen

Toimittajat
Jenny Fredrikson
Sanna Mustasaari
Mikael Nuotto
Sanna Pekkarinen
Kari Peltola
Aino Pennanen
Karri Wirén