Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word-, RTF- tai PDF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Artikkeleina toimitusprosessiin hyväksytyt käsikirjoitukset arvioi prosessin aikana kaksoissokkomenetelmää käyttäen vähintään kaksi asiantuntijaa. Artikkelit julkaistaan pääsääntöisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksella varustettuina, jolloin ne täyttävät tunnuksen käytön edellytykset.

Muut toimitusprosessiin hyväksytyt käsikirjoitukset arvioi vähintään yksi asiantuntija.

Helsinki Law Review noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen tutkimisesta Suomessa (nk. HTK-ohje). Ohje on ladattavissa täältä.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.