Helsinki Law Review hakee nyt artikkeliehdotuksia numeroon 1/2019. Artikkeliehdotusten deadline on 12.9.2018.

2018-09-11

Helsinki Law Review on vuonna 2007 perustettu Pykälä ry:n oma oikeustieteellinen aikakausjulkaisu. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita, oikeustapauskommentteja, kirja-arvioita, esseitä sekä muita oikeudellisia kirjoituksia tavoitteenaan edistää akateemista julkaisukulttuuria ja tarjota julkaisukanava oikeustieteen opiskelijoille sekä muille oikeustieteellisesti suuntautuneille kirjoittajille. Vanhoja numeroita voit selailla muun muassa Kaisa-kirjastossa, Pykälän toimistolla tai sähköisesti Edilexissä.

Artikkelihaku alkuvuodesta 2019 ilmestyvään numeroon on käynnissä nyt! Lähetä siis koneesi tiedostoissa lepäävä vanha seminaari- tai notaarityö, essee tai muu kirjoitus meille artikkeliehdotukseksi. Julkaistu artikkeli on kirjoittajalleen meriitti, jota arvostetaan myös ansioluettelomerkintänä.

Artikkeleiden valintakriteereinä painotamme johdonmukaista ja selkeää argumentaatiota, itsenäistä ajattelua sekä kirjoituksen hyvää kieliasua ja kirjallista tyyliä. Valitut artikkelit hiotaan julkaisukuntoon toimitusryhmän tuella, minkä lisäksi artikkelit vertaisarvioidaan.

Yleisiä ohjeita:

Helsinki Law Review julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjoitusten enimmäispituus on 25 A4-koon liuskaa. Pidempää kirjoitusta joudutaan toimitusprosessin aikana lyhentämään merkittävästi. Kirjoitukset tulee lähettää PDF- tai Microsoft Word -muodossa. Lähetä ehdotuksesi 12.9.2018 mennessä.