Uusien käsikirjoitusten määräpäivä numeroon 2/2019 on 26.5.2019.

2019-04-10

Helsinki Law Review on vuonna 2007 perustettu oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka tehtävänä on edistää akateemista julkaisukulttuuria ja tarjota julkaisukanava kaikille Suomen oikeustieteen opiskelijoille sekä muille oikeustieteellisesti suuntautuneille kirjoittajille. Julkaistu artikkeli oikeustieteellisessä aikakausjulkaisussa on kirjoittajalleen merkittävä meriitti esimerkiksi työnhakua silmällä pitäen. Helsinki Law Review ilmestyy kahdesti vuodessa ja sen julkaisijana toimii Pykälä ry.

Helsinki Law Review julkaisee tieteellisiä artikkeleita, oikeustapauskommentteja, kirja-arvioita, esseitä sekä muita oikeudellisia kirjoituksia suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Artikkelisi voi pohjautua seminaarityöhön, esseeseen, notaarityöhön, pro gradu -tutkielmaan tai jatko-opintoihin. Saat tueksesi toimitusryhmän, jonka kanssa yhteistyössä kirjoituksesi hiotaan julkaisukuntoon. Artikkelit vertaisarvioidaan.

Artikkeliehdotusten valintakriteereinä painotamme johdonmukaista ja selkeää argumentaatiota, itsenäistä ajattelua sekä kirjoituksen hyvää kieliasua ja kirjallista tyyliä. Kirjoitusten enimmäispituus on 25 A4-koon liuskaa.

Jätä käsikirjoituksesi julkaisuharkintaan osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions

Lisätietoja julkaisusta ja siihen kirjoittamisesta antavat päätoimittaja Ville Linna (ville.linna@helsinki.fi) ja varapäätoimittaja Tuomas Tiihonen (tuomas.tiihonen@helsinki.fi).