Uusien käsikirjoitusten määräpäivä numeroon 1/2021 on 26.2.2021

2021-02-08

Helsinki Law Review on vuonna 2007 perustettu oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka tehtävänä on edistää akateemista julkaisukulttuuria ja tarjota julkaisukanava oikeustieteen opiskelijoille sekä muille oikeustieteellisesti suuntautuneille kirjoittajille. Helsinki Law Review julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi, ja englanniksi. Valintakriteereinä painotamme erityisesti johdonmukaista, selkeää argumentaatiota, itsenäistä ajattelua, sekä kirjoituksen hyvää kieliasua ja kirjallista tyyliä.

Julkaisemme sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoiden kirjoituksia kattavasti eri oikeudenaloilta. Julkaistut artikkelit pohjautuvat usein opiskelijan seminaarityöhön tai pro gradu -tutkielmaan, mutta myös esimerkiksi maisterivaiheen projektin yhteydessä kirjoitetut tai jatko-opintoihin liittyvät tekstit ovat lämpimästi tervetulleita. Kirjoitusten enimmäispituus on 25 A4-koon liuskaa. Myös tutkielmaan pohjautuvien artikkelien tulee mahtua edellä mainitun enimmäispituuden rajoihin. Kopio alkuperäisestä tutkielmasta voidaan lähettää toimitukselle artikkelin liitteenä. Tarkistamme kaikki kirjoitukset plagioinnintorjunnan ohjelmalla.

Julkaistavaksi valitut kirjoitukset toimitetaan yhteistyössä kirjoittajan kanssa. Lisäksi toimituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntijakommentaattori antaa nimettömän refereearvionsa kirjoituksesta. Artikkelit julkaistaan painettuna, sekä sähköisesti SSRN-tietokannassa, Edilex-lakitietopalvelussa, ja osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview.

Painetun julkaisun voit hakea Kaisa-talon neljännestä kerroksesta portaiden vierestä, Porthanian Tiedekulmasta tai Café Portaalin viereisestä lehtipisteestä. Painetun HLR:n tilaajiin kuuluvat kaikki Helsingin suuret asianajotoimistot, sekä useita ministeriöitä, virastoja, tuomioistuimia, ja muita organisaatioita Euroopan unionin tuomioistuimesta tasavallan presidentin kansliaan.

Lähetä artikkeliehdotuksesi Journal.fi palveluun osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions 26.2.2021 mennessä. Kirjoitukset tulee lähettää PDF- tai Microsoft Word -muodossa. Lisätietoja voi kysyä Mikael Hitruhinilta (mikael.hitruhin [at] helsinkilawreview.fi), Daniel Odabasilta (daniel.odabasi [at] helsinki.fi) tai Katri Waltimolta (katri.waltimo [at] helsinki.fi).