Uusien käsikirjoitusten määräpäivä numeroon 2/2022 on 16.9.2022

2022-08-24

Helsinki Law Review on vuonna 2007 perustettu oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka tehtävänä on edistää akateemista julkaisukulttuuria ja tarjota julkaisukanava oikeustieteen opiskelijoille. Helsinki Law Review julkaisee kirjoituksia suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Valintakriteereinä painotamme erityisesti johdonmukaista, selkeää argumentaatiota, itsenäistä ajattelua sekä kirjoituksen hyvää kieliasua ja kirjallista tyyliä.

Julkaisemme sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoiden kirjoituksia kattavasti eri oikeudenaloilta. Julkaistut artikkelit pohjautuvat usein opiskelijan seminaarityöhön tai pro gradu -tutkielmaan, mutta myös esimerkiksi maisterivaiheen projektin yhteydessä kirjoitetut tai jatko-opintoihin liittyvät tekstit ovat lämpimästi tervetulleita. Kirjoitusten enimmäispituus on noin 25 A4-koon liuskaa. Kopio alkuperäisestä tutkielmasta voidaan lähettää toimitukselle artikkelin liitteenä.

Julkaistavaksi valitut kirjoitukset toimitetaan yhteistyössä kirjoittajan kanssa. Lisäksi toimituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntijakommentaattori antaa nimettömän refereearvionsa kirjoituksesta. Artikkelit julkaistaan painettuna sekä sähköisesti Edilex-lakitietopalvelussa ja osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview.

Lähetä artikkeliehdotuksesi Journal.fi palveluun osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions 16.9.2022 mennessä. Kirjoitukset tulee lähettää PDF- tai Microsoft Word -muodossa. Lisätietoja voi kysyä päätoimittaja Daniel Odabasilta (daniel.odabasi[at]helsinki.fi).