ICO rahoituskeinona

Oikeudellinen asema sijoitus- ja hyödykemuotoisen joukkorahoituksen rajapinnassa

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.33344/vol13iss2pp32-63

Avainsanat:

kolikkoanti, lohkoketju, token, joukkorahoitus, siirtokelpoinen arvopaperi, hyödyke, finanssiteknologia

Abstrakti

ICO on lohkoketjuteknologiaan perustuva rahoituskeino, joka toteutetaan laskemalla liikkeelle lohkoketjuun kytketty instrumentti eli token. Tokeneihin voidaan lohkoketjuteknologian joustavuuden vuoksi kytkeä useita erilaisia ominaisuuksia, kuten osakkeille tyypillisiä ääni- ja omistusoikeuksia tai hyödykkeille tyypillisiä osto- ja käyttöoikeuksia. Tämä artikkeli tarkasteleekin ICO:ja ilmiönä hyödyke- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen rajapinnassa, joka on oikeudellisesti ratkaisevassa asemassa, sillä hyödykemuotoiseen joukkorahoitukseen sovelletaan kuluttajansuojalainsäädäntöä ja kauppalakia siinä missä sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen sovelletaan rahoitusmarkkinasääntelyä, kuten joukkorahoituslakia ja arvopaperimarkkinalakia. Artikkelissa arvioidaan tokeneita erityisesti suhteessa arvopaperimarkkinaoikeudelliseen arvopaperikäsitteeseen ja havaitaan sijoitusmuotoisten tokenien täyttävän siirtokelpoisen arvopaperin määritelmän. Lisäksi artikkelissa nostetaan esille hyödykemuotoisiin tokeneihin liittyviä ongelmakohtia ja arvioidaan mahdollisuuksia näiden ongelmakohtien paikkaamiseen nykylainsäädännön puitteissa. Voimakkaasti EU-oikeuteen pohjautuvan tarkastelun ohella artikkeli nostaa esille kotimaiseen arvopaperikäsitteeseen liittyviä näkökohtia ja sisältää lyhyen katsauksen Yhdysvalloissa käytyyn aihepiiriä koskevaan keskusteluun.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-02-06

Viittaaminen

Kauppi, N. (2020). ICO rahoituskeinona: Oikeudellinen asema sijoitus- ja hyödykemuotoisen joukkorahoituksen rajapinnassa. Helsinki Law Review, 13(2), 32–63. https://doi.org/10.33344/vol13iss2pp32-63