Proposed Regulation of Third-Party Funding in Investor-State Dispute Settlement

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.33344/vol14iss1pp74-87

Avainsanat:

international investment law, investor-state dispute settlement, third-party funding, ICSID, UNCITRAL

Abstrakti

Kolmannen osapuolen rahoitusta käytetään enenevissä määrin kanteiden rahoittamiseen sijoittajan ja valtion välisessä riitojenratkaisussa eli ISDS-menettelyssä. Kanteiden rahoittamisen ​​vastineeksi kolmas osapuoli eli rahoittaja saa osan onnistuneesta kanteesta maksettavasta mahdollisesti huomattavasta korvauksesta. Kolmannen osapuolen rahoitus on pääosin sääntelemätön rahoituskeino ja se on nähty erityisen kiistanalaisena kansainvälisen investointisuojajärjestelmän kontekstissa. Rahoituskeino nostaa esille lukuisia sääntelykysymyksiä, kuten rahoituksen aiheuttamat intressikonfliktit, rahoituksen julkistamisen, kustannusten jakamisen sekä myös kysymyksen rahoituskeinon sallittavuudesta ISDS-menettelyissä. Tämä katsaus esittelee kolmansien osapuolten rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmakohtia ISDS-menettelyissä ja käy läpi rahoituskeinoa koskevat ICSIDin ja UNCITRALin välimiesmenettelysääntöjen muutosehdotukset sekä niitä kohtaan esitetyn kritiikin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-02-08

Viittaaminen

Tamlander, M. (2021). Proposed Regulation of Third-Party Funding in Investor-State Dispute Settlement. Helsinki Law Review, 14(1), 74–87. https://doi.org/10.33344/vol14iss1pp74-87