Flottans roll, organisation och funktion i stormaktstidens Östersjön 1650–1680

Kirjoittajat

  • Lars Einarsson Kalmar läns museum

Avainsanat:

laivastot, merihistoria, Ruotsi, hallinto, 1600-luku

Abstrakti

Vid mitten av 1600-talet centraliserades och stärktes den svenska statsapparaten. De nya centrala ämbetsverken som tillkommit moderniserades successivt. Genom bildandet av bl.a. Amiralitetskollegiet knöts det personliga chefsämbetet riksamiral till kollegiestrukturen som omorganiserades. De områden som behandlas i föreliggande artikel, skall ses i ljuset av stormaktssamhällets politiska förändring och den organisatoriska strukturomvandling som flottan som vapenslag genomgick under 1600-talets senare hälft.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-28

Viittaaminen

Einarsson, L. (2021). Flottans roll, organisation och funktion i stormaktstidens Östersjön 1650–1680. Nautica Fennica, 2018(1), 84–99. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/nauticafennica/article/view/107938