Porin läänin jalkaväkirykmentin vuoden 1808 kruununpalkkaluettelot

Kirjoittajat

  • Heikki Vuorimies

Abstrakti

Sukututkijoiden keskuudessa on ajoittain tuotu ilmi mahdollisuuksia selvittää Suomen sotaan vuosina 1808–1809 osallistuneiden sotamiesten kohtaloita. Useimmiten viitataan Ruotsin sota-arkistossa säilytettävään Finska lönefordringskommittén 1810–1812 -kokoelmaan. Mainitun komitean tehtävänä oli selvittää sotaan osallistuneiden suomalaisten muonarahasaatavat Ruotsin valtiolta. Kansallisarkistosta löytyy luettelot sotamiehistä ja heidän kohtaloistaan niiden rykmenttien osalta, joissa sotamiesten vuosipalkasta vastasi kruunu. Tämä siksi, että kruunu sitoutui vakinaiseen sotilaanpitoon siirryttäessä vastaamaan Turun ja Porin sekä Uudenmaan ja Hämeen läänien jalkaväkirykmenttien sotamiesten vuosipalkasta. Muissa maakuntarykmenteissä vuosipalkan maksoi ruotu tai rusthollari. Porin läänin jalkaväkirykmentin sidos sisältää komppaniakohtaiset kruununpalkkaluettelot vuodelta 1808, joita on kolmin kappalein. Kaikki luettelot sisältävät vuonna 1808 palveluksessa olleet sotamiehet numerojärjestyksessä. Ensimmäisessä luettelossa ilmoitetaan kunkin miehen palvelukseenastumisvuosi, vuoden 1808 aikaiset palvelukuukaudet, palkkakertymä ja mikä tärkeintä, miehen kohtalo, ts. elääkö hän, onko hän joutunut sairaalaan, joutunut vangiksi, tullut ammutuksi tai muuta vastaavaa ja milloin. Toinen lähes samansisältöinen luettelo, josta palvelukseenasumisvuosi on jätetty pois, sisältää uutena tietona palkan kuittaajan, joka oli joko sotilas itse, sotilaan leski tai joku muu valtuutettu. Luetteloiden jälkeen on liitteinä kirkkoherrojen tai muiden viranomaisten antamat todistukset siitä, että palkan kuitannut edunsaaja on elossa. Niteen lopusta löytyy vielä kolmas sarja, jossa on vähäisiä jälkeenpäin tehtyjä lisäyksiä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-27

Viittaaminen

Vuorimies, H. (2023). Porin läänin jalkaväkirykmentin vuoden 1808 kruununpalkkaluettelot. Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja, 50(50), 55–125. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ssvk/article/view/142322