Rinnakkaistallennus

Uralica Helsingiensia ‑sarjassa julkaistujen artikkelikokoelmateosten artikkelien kirjoittajilla on oikeus rinnakkaistallentaa työnsä oman yliopistonsa artikkelitietokantaan. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa artikkelia ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)