Venäjän kielen vaikutus tverinkarjalan murteiden äännejärjestelmään

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.33341/uh.85037

Avainsanat:

karjalan kieli, tverinkarjala, venäjän vaikutus, äänne­op­pi, murteet

Abstrakti

Tverinkarjala kuuluu varsinaiskarjalan eteläisiin murteisiin ja jakautuu kolmeen alamurteeseen: Tolmatšun, Vesjegonskin ja Djoržan jo sammuneeseen alamurteeseen. Tverinkarjalaiset ovat asuneet jo neljä vuosisataa venäläisten keskuudessa ja puhuneet venäjää pitkään. Venäjän kieli on vaikuttanut huomattavasti tverinkarjalan äännejärjestelmään sen kehityksen eri vaiheissa. Tästä johtuvat muutamat alamurteita toisistaan erottavat piirteet. Venäjän vaikutusta tverinkarjalan äännejärjestelmään on sekä vokaali- että konsonanttijärjestelmässä. 1) vokaalijärjestelmässä: pitkien uu-, yy-vokaalien ja u-, y-loppuisten diftongien jälkikomponenttien redusoituminen; sekundaaristen pitkien vokaalien esiintyminen; väljenevien diftongien fonemaattiset erot; Djoržan alamurteessa loppu- ja sisäheitto; 2) konsonanttijärjestelmässä: f- ja c-konsonanttifoneemien esiintyminen; sibilanttien distribuutio; geminaattojen kk, tt, pp, čč reduktio l-, r-, n-konsonanttien jäljessä; runsas liudentuminen ja kvalitatiivisen astevaihtelun epäproduktiivisuus.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-31