Tietoa julkaisusta

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jonka alana on Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria. Toimitteissa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta. Vuonna 1975 perustetun sarjan osat 18–23 muodostavat kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki (julkaisuaikataulu 2016–2021).

Seuraavat osat käsittelevät Viipurin poliittisia ja etnisiä jännitteitä vuosina 1840–1940 (Toimite 21, julkaistu 2019), taide- ja kulttuurielämää vuosina 1840–1940 (Toimite 22, julkaistu 2020) ja neuvostoliittolais-venäläisen Viipurin kulttuuria sekä niin kutsuttua diasporaviipurilaisuutta vuosina 1940–2020 (Toimite 23, 2021).  VSKS:n toimitteiden yhtenä tehtävänä onkin pitää sekä itäsuomalaisen että Viipurin kosmopoliittisen kulttuuripiirin historiaa relevantilla tavalla osana Suomen tieteellistä keskustelua.

Toimitesarja perustettiin 1975 professori Viljo Nissilän aloitteesta, minkä jälkeen siitä on muodostunut Viipurin historiaa koskeva arvostettu sarja. Ajan humanistisen käytännön mukaan osien 1–15 tieteellisestä tasosta vastasi päätoimittaja. Toimitteet 16 ja 17 perustuvat Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran vuosittain järjestämän Viipuri-tutkimuksen päivän tieteellisesti korkealaatuisiin esitelmiin.

Vuonna 2015 VSKS:n Toimitteita -sarja muutettiin vertaisarvioiduksi julkaisukanavaksi, johon valitut tieteelliset artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Sarja on TSV:n julkaisufoorumin (jufo) tasolla 1 ja sille on myönnetty TSV:n vertaisarviointitunnus. Ainoastaan huomioita ja katsauksia voidaan julkaista ilman vertaisarviointia, jolloin ne läpikäyvät toimituksen sisäisen arvioinnin. Sarja noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. VSKS on Suomen tiedekustantajien liiton jäsen.

Sarjalla on toimitusneuvosto, joka koostuu julkaisun edustamien tieteenalojen asiantuntijoista. Siihen kuuluvat päätoimittaja, toimitussihteeri ja kulloinkin tekeillä olevien osien osatoimittajat. Lisäksi neuvostoon voidaan kutsua muita jäseniä. Neuvosto keskustelee sarjan yleisistä linjauksista ja suunnittelee alustavasti tulevia osia. Seuran hallitus päättää osien toimittajista ja resursseista sekä vahvistaa sisältösuunnitelman.

Sarjan yksittäisten osien toimituskunnan muodostaa kunkin osan professori- tai dosenttitasoinen vastuutoimittaja yhdessä sarjan päätoimittajan ja toimitussihteerin kanssa. Lue tarkemmin toimitusprosessista ja vertaisarvioinnista kirjoittajan ohjeista.

Uudistunut sarja edistää avoimen tieteen periaatteita saattamalla toimitteet luettaviksi vapaasti verkossa puolen vuoden embargon jälkeen.